Στην Ολομέλεια σήμερα 23 Μαρτίου 2018

road-people-street-smartphone

Tην Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018, στις 11.00 π.μ. θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων με τη νομοθετική εργασία να περιλαμβάνει τα σχέδια υπηρεσίας και τους κανονισμούς του 2018 αναφορικά με τη Θέση Γενικού Διευθυντή (Υπουργικό Συμβούλιο & Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων), τους κανονισμούς σε σχέση με τους Διορισμούς, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών στη Αστυνομία, καθώς και τους τροποποιητικούς κανονισμούς για τα Κτηνοτροφικά Φυτά.

Επιπρόσθετα, η Ολομέλεια θα ψηφίσει τους Προϋπολογισμούς του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και του Οργανισμού Νεολαίας. Παράλληλα, στη νομοθετική εργασία συμπεριλαμβάνεται η τροποποιημένη νομοθεσία του 2018 για την Παρεμπόδιση της Κυβείας, για την Ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης, και τα Μηχανοκίνητα Οχήματα.

Το θέμα της Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών, ο νόμος για το Καθεστώς και Λειτουργίες της Διεθνούς Επιτροπής Αγνοουμένων και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την Προστασία Πολιτιστικής Περιουσίας εμπίπτουν επίσης στην ατζέντα της ολομέλειας για αυτή την εβδομάδα.

Share on: