Δημοκρατία Επόμενης Γενιάς

PolicyMonitor : Για πρώτη φορά, δείτε συγκριτικά τις θέσεις των κομμάτων. Σχολιάστε, προτείνετε, διαδώστε.

Σύγκριση θέσεων των κομμάτων:
 • Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ)
 • ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις
 • Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ)
 • ΕΔΕΚ- Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών
 • Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
 • Συμμαχία Πολιτών
 • Αλληλεγγύη
Θεματικές:
 • Ανάπτυξη

 
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ)
ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ)
ΕΔΕΚ- Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Συμμαχία Πολιτών
Αλληλεγγύη

Ανάπτυξη

Το 2016 η Κύπρος εξήλθε από το Μνημόνιο, αφού η οικονομική και δημοσιονομική προσπάθεια ανάκαμψης που κατέβαλε, έφερε αποτελέσματα πολύ καλύτερα του αναμενόμενου. Αναντίλεκτα λοιπόν, το αναπτυξιακό πρόγραμμα θα πρέπει […]

Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ) για Ανάπτυξη

Το 2016 η Κύπρος εξήλθε από το Μνημόνιο, αφού η οικονομική και δημοσιονομική προσπάθεια ανάκαμψης που κατέβαλε, έφερε αποτελέσματα πολύ καλύτερα του αναμενόμενου. Αναντίλεκτα λοιπόν, το αναπτυξιακό πρόγραμμα θα πρέπει να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα κάθε χώρας, θέση που ενστερνίζεται και ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Ειδικότερα, θεωρεί πως για την επίτευξη τροχιάς ανάπτυξης απαιτείται (α) εμπλουτισμός της διεθνούς εξειδίκευσης της οικονομίας για την παροχή διεθνών υπηρεσιών (β) έμφαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την έρευνα και την καινοτομία (γ) αξιοποίηση της “ψηφιακής οικονομίας” (δ) εκσυγχρονισμός της τουριστικής βιομηχανίας καθώς και (ε) μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού δημόσιου τομέα. Με άξονα λοιπόν τους πιο πάνω πυλώνες, ο Δημοκρατικός Συναγερμός υποστηρίζει μεταξύ άλλων:

 • Ιεράρχηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων του τόπου και επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησής τους, γεγονός που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας
 • Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας που ταλανίζει τη δημόσια υπηρεσία
 • Ενίσχυση του τουρισμού, τομέας που εισφέρει τα περισσότερα εισοδήματα στο κράτος
 • Ενθάρρυνση των επενδύσεων καθώς και στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Πάταξη της αδήλωτης και παράνομης εργοδότησης
 • Ενίσχυση της κατάρτισης των νέων, ώστε να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας
 • Αναβάθμιση του επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία
 • Παροχή κινήτρων για επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας και στην απόκτηση πολύτιμης εργασιακής πείρας.

689
0
0, βαθμολόγησαν 0

Πρόσφατα Σχόλια

  Ανάπτυξη

  Στόχος του ΑΚΕΛ είναι η επανοικοδόμηση ενός σύγχρονου κράτους στο οποίο θα βρίσκονται σε αρμονία η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική ευημερία. Υπερασπιζόμαστε μια οικονομική πολιτική πολύπλευρης και πολυεπίπεδης ανάπτυξης, […]

  ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις για Ανάπτυξη

  Στόχος του ΑΚΕΛ είναι η επανοικοδόμηση ενός σύγχρονου κράτους στο οποίο θα βρίσκονται σε αρμονία η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική ευημερία. Υπερασπιζόμαστε μια οικονομική πολιτική πολύπλευρης και πολυεπίπεδης ανάπτυξης, που να στηρίζει την κρατική, ιδιωτική και συνεργατική πρωτοβουλία. Στις σημερινές συνθήκες είναι αδύνατη η δημιουργία συνθηκών ανάκαμψης και ανάπτυξης της οικονομίας χωρίς τον ενεργητικό ρόλο του κράτους και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όχι μόνο για δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και κινήτρων ανάπτυξης, αλλά και για άμεση τόνωση των επενδύσεων μέσα από τη διάθεση των αναγκαίων πόρων για έργα και πολιτικές ανάπτυξης. Βασικές παράμετροι για την ανάπτυξη της οικονομίας:

  • Ριζική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, τη δικαιότερη ανακατανομή των πόρων, την υιοθέτηση κινήτρων για την ανάπτυξη και την πάταξη της φοροδιαφυγής.
  • Ορθολογιστικό νοικοκύρεμα στα δημόσια οικονομικά κατά τρόπο που οι εξοικονομήσεις να οδηγούν στην απελευθέρωση πόρων, οι οποίοι να διοχετεύονται για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.
  • Διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα των οργανισμών δημόσιας ωφέλειας και άμεσο νοικοκύρεμά τους, αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό τους, ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα και να αποτελέσουν βραχίονες ανάπτυξης και περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών του κράτους.
  • Ίδρυση ή επανίδρυση οργανισμών δημόσιας ωφελείας εκεί που θα κριθεί ότι εξυπηρετεί το συμφέρον του λαού.
  • Διατήρηση στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής, της μικρομεσαίας επιχείρησης
  • Ανασυγκρότηση της κοινωνικής πολιτικής με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και τη στήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
  • Προστασία της εργασίας και σεβασμός των εργασιακών θέσμιων και του μοντέλου εργασιακών σχέσεων που έχουμε στην Κύπρο, το οποίο βασίζεται στην κοινωνική διαβούλευση και το θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων και σύναψης συλλογικής σύμβασης.
  • Επικέντρωση του συνόλου της πολιτείας στην καταπολέμηση της ανεργίας μέσα από τη δημιουργία νέων, ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην παραγωγική δραστηριότητα. Επιμήκυνση του χρόνου παροχής ανεργιακού επιδόματος.
  • Επαναφορά και διεύρυνση της Ενιαίας Εθνικής Στεγαστικής Πολιτικής
  • Υπεράσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, του Αθλητισμού και του Πολιτισμού.
  • Εισαγωγή μέτρων και πολιτικών για ελάφρυνση υπερδανεισμένων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Απαραίτητη είναι η μείωση των επιτοκίων, η απαλλαγή τους από καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών, η προστασία της κύριας κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής στέγης και η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους με βάση τις σημερινές οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες.

  789
  0
  0, βαθμολόγησαν 0

  Πρόσφατα Σχόλια

   Ανάπτυξη

   Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί πως για την προώθηση της ανάπτυξης στον τόπο απαιτούνται πρωτοβουλίες για μια σταθερή πορεία της κυπριακής οικονομίας και την αναστροφή των αρνητικών συνεπειών και αδικιών του […]

   Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ) για Ανάπτυξη

   Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί πως για την προώθηση της ανάπτυξης στον τόπο απαιτούνται πρωτοβουλίες για μια σταθερή πορεία της κυπριακής οικονομίας και την αναστροφή των αρνητικών συνεπειών και αδικιών του μνημονίου. Στη βάση των πιο πάνω το ΔΗΚΟ, προτείνει ένα Νέο Μοντέλο Ανάπτυξης, το οποίο έχει διαμορφωθεί από συγκεκριμένες, υλοποιήσιμες και εφικτές προτάσεις. Πιο συγκεκριμένα εισηγείται:

   • Δημιουργία Τράπεζας Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων
   • Παροχή φορολογικών κινήτρων για ενίσχυση των νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους τομείς
   • Παροχή φορολογικών κινήτρων για ενίσχυση των νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους τομείς (αναφέρεται και στην Ανάπτυξη
   • Δημιουργία Ειδικού Αναπτυξιακού Ταμείου, το οποίο θα αντλεί επενδύσεις και κεφάλαια από ευρωπαϊκά κονδύλια και θα μπορεί να χρηματοδοτεί βιώσιμες επιχειρήσεις σε τομείς με σημαντικό ανταποδοτικό χαρακτήρα (αναφέρεται και στην ανάπτυξη)
   • Δημιουργία Ειδικού Αναπτυξιακού Ταμείου, το οποίο θα αντλεί επενδύσεις και κεφάλαια από ευρωπαϊκά κονδύλια και θα μπορεί να χρηματοδοτεί βιώσιμες επιχειρήσεις σε τομείς με σημαντικό ανταποδοτικό χαρακτήρα
   • Μείωση των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες, πρόσθετες θέσεις εργασίας.
   • Θέσπιση νόμου, ο οποίος να ρυθμίζει τη λειτουργία κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης με μια μόνο άδεια
   • Διάθεση 2% του προϋπολογισμού για αξιοποίηση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επανεκπαίδευση ανέργων μέχρις ότου η ανεργία κατεβεί κάτω από 5%
   • Παροχή κινήτρων και εναυσμάτων για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων
   • Αποζημίωση των κατόχων αξιογράφων, των κύπριων καταθετών, των ταμείων συντάξεων και πρόνοιας από το κούρεμα των καταθέσεων
   • Εισαγωγή φορολογικής απαλλαγής μέχρι 5000 ευρώ, για δαπάνες και ασφάλειες υγείας
   • Τιμωρία των ενόχων που ευθύνονται για την οικονομική καταστροφή του τόπου

   741
   0
   0, βαθμολόγησαν 0

   Πρόσφατα Σχόλια

    Ανάπτυξη

    Η ΕΔΕΚ υποστηρίζει πως για την επίτευξη και πάλι ρυθμών ανάπτυξης και ευημερίας απαιτείται η συγκρότηση ενός αποτελεσματικού αναπτυξιακού μοντέλου. Ειδικότερα, η ΕΔΕΚ υποστηρίζει: Ενίσχυση και ενθάρρυνση της έρευνας και […]

    ΕΔΕΚ- Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών για Ανάπτυξη

    Η ΕΔΕΚ υποστηρίζει πως για την επίτευξη και πάλι ρυθμών ανάπτυξης και ευημερίας απαιτείται η συγκρότηση ενός αποτελεσματικού αναπτυξιακού μοντέλου. Ειδικότερα, η ΕΔΕΚ υποστηρίζει:

    • Ενίσχυση και ενθάρρυνση της έρευνας και της καινοτομίας
    • Άμεσος εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα, μέσω ενός στρατηγικού πλάνου
    • Προώθηση των επενδύσεων στην πράσινη ανάπτυξη και στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας
    • Κατάρτιση προγραμμάτων στήριξης της απασχόλησης των μικρών επιχειρήσεων και παροχή φορολογικών κινήτρων μη μισθολογικού χαρακτήρα για την πρόσληψη νέων εργαζομένων
    • Παροχή φορολογικών κινήτρων για ενίσχυση νέων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους τομείς
    • Ενίσχυση της αυτοτελούς απασχόλησης με σχέδια στήριξης της επιχειρηματικότητας
    • Αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, έτσι ώστε να διευκολυνθούν ξένοι επενδυτές που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο
    • Αποδοτικότερη και πιο στοχευμένη προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου
    • Προσπάθεια ενίσχυσης των διαφόρων μορφών τουρισμού όπως του θρησκευτικού, αθλητικού, ιατρικού
    • Ενίσχυση οικονομικής βοήθειας από το κράτος στις αγροτικές περιοχές.

    711
    0
    0, βαθμολόγησαν 0

    Πρόσφατα Σχόλια

     Ανάπτυξη

     Το Κίνημα Οικολόγων θεωρεί πως μέσα από την εφαρμογή της πράσινης ανάπτυξης η Κύπρος μπορεί να οδηγηθεί στην ευμάρεια Πάγια λοιπόν θέση του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών είναι η […]

     Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών για Ανάπτυξη

     Το Κίνημα Οικολόγων θεωρεί πως μέσα από την εφαρμογή της πράσινης ανάπτυξης η Κύπρος μπορεί να οδηγηθεί στην ευμάρεια Πάγια λοιπόν θέση του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών είναι η προώθηση της πράσινης ανάπτυξης μέσα από μια συνολική μεταρρύθμιση. Πιο συγκεκριμένα το Κίνημα προτείνει:

     • Επενδύσεις στους τομείς της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ ηλιακή, αιολική)
     • Στροφή στις βιώσιμες μεταφορές και συγκοινωνίες, που θα καλύπτει τόσο τις αστικές όσο και τις αγροτικές περιοχές
     • Δημιουργία ενός οικιστικού περιβάλλοντος βασισμένου στην ποιότητα ζωής, με προώθηση μικρών και μεγάλων δημόσιων έργων που θα μπορούν να δώσουν νέες θέσεις εργασίας
     • Ορθολογιστική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων
     • Ορθολογιστική διαχείριση των αποβλήτων
     • Ενίσχυση νέων μορφών τουρισμού
     • Εργοδότηση νέων εξειδικευμένων επιστημόνων σε θέματα περιβάλλοντος

     684
     0
     0, βαθμολόγησαν 0

     Πρόσφατα Σχόλια

      Ανάπτυξη

      Κεντρικός στόχος κάθε οικονομίας είναι η ορθολογική και αειφόρος Ανάπτυξη. Μια Ανάπτυξη που διασφαλίζει την ευημερία του λαού, μέσα σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Που να μπορεί να υποστηρίζει τις ευάλωτες […]

      Συμμαχία Πολιτών για Ανάπτυξη

      Κεντρικός στόχος κάθε οικονομίας είναι η ορθολογική και αειφόρος Ανάπτυξη. Μια Ανάπτυξη που διασφαλίζει την ευημερία του λαού, μέσα σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Που να μπορεί να υποστηρίζει τις ευάλωτες ομάδες και να παρέχει τα εχέγγυα για οικονομική και πολιτική σταθερότητα του κράτους. Που σέβεται το περιβάλλον και δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες μέσα στις οποίες θα ζήσουν και θα εργαστούν οι γενιές που θα έρθουν. Η Ανάπτυξη που οραματίζεται η Συμμαχία Πολιτών δεν έχει να κάνει μόνο με την αύξηση του βιοτικού επιπέδου, όπως αυτή ορίζεται από οικονομικούς δείκτες. Είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξοικονόμηση ενέργειας, με την προώθηση εναλλακτικών πηγών όπως την ηλιακή και την αιολική ενέργεια, με την προστασία του περιβάλλοντος. Ψηλό βιοτικό επίπεδο σημαίνει την ικανοποίηση των άμεσων αναγκών της διαβίωσης αλλά και την ποιότητα της ζωής που δικαιούται και πρέπει να απολαμβάνει ο κάθε άνθρωπος μέσα σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από καυσαέρια και μολυσματικές ασθένειες. Με τη δυνατότητα της προσωπικής δημιουργίας και την προαγωγή του πολιτισμού. Όταν μιλούμε για αναπτυξιακά έργα, πρέπει να έχουμε στο νου μας το παρόν αλλά κυρίως το μέλλον. Ορθολογισμός σημαίνει μέτρο. Με μέτρο και ορθολογισμό πρέπει να αναπτυχθεί ο κάθε τομέας της οικονομίας μας.

      663
      0
      0, βαθμολόγησαν 0

      Πρόσφατα Σχόλια

       Ανάπτυξη

       Παρά την πρόοδο στα δημόσια οικονομικά και τη σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα, η ανάπτυξη καθυστερεί. Το Κίνημα Αλληλεγγύη θεωρεί πως η προώθηση και λειτουργία νέων αναπτυξιακών μοντέλων θα επιφέρει την […]

       Αλληλεγγύη για Ανάπτυξη

       Παρά την πρόοδο στα δημόσια οικονομικά και τη σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα, η ανάπτυξη καθυστερεί. Το Κίνημα Αλληλεγγύη θεωρεί πως η προώθηση και λειτουργία νέων αναπτυξιακών μοντέλων θα επιφέρει την ευημερία στον τόπο. Προς τη κατεύθυνση αυτή, το Κίνημα Αλληλεγγύη υποστηρίζει:

       • Ενίσχυση των έργων υποδομής
       • Ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και παροχή κινήτρων για επενδύσεις
       • Αξιοποίηση του επενδυτικού ταμείου Γιούνκερ καθώς και του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, για την απορρόφηση αναπτυξιακών πόρων
       • Πάταξη και αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας
       • Συγκράτηση των δημοσίων δαπανών και εξορθολογισμό των υψηλών μισθών και συντάξεων του δημοσίου, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση της ανεργίας
       • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων της Κύπρου σε τομείς που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία για την κυπριακή οικονομία (π.χ φυσικός πλούτος, τουρισμός)

       664
       0
       0, βαθμολόγησαν 0

       Πρόσφατα Σχόλια


        Δύνανται να επιλεχθούν έως 8 κόμματα. Για να τροποποιήσετε τις επιλογές σας, επιστρέψτε στην αρχική σελίδα.