Δημοκρατία Επόμενης Γενιάς

PolicyMonitor : Για πρώτη φορά, δείτε συγκριτικά τις θέσεις των κομμάτων. Σχολιάστε, προτείνετε, διαδώστε.

Σύγκριση θέσεων των κομμάτων:
 • Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ)
 • ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις
 • Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ)
 • ΕΔΕΚ- Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών
 • Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
 • Συμμαχία Πολιτών
 • Αλληλεγγύη
Θεματικές:
 • Εκσυγχρονισμός- Μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας

 
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ)
ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ)
ΕΔΕΚ- Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Συμμαχία Πολιτών
Αλληλεγγύη

Εκσυγχρονισμός- Μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας

-

Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ) για Εκσυγχρονισμός- Μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας

Βασικός άξονας της πολιτικής του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι η μεταρρύθμιση σε όλα τα επίπεδα. Εφαρμόζοντας έναν πολυσήμαντο σχεδιασμό, σειράς εκατοντάδων μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών, το κράτος μας γίνεται πιο αποτελεσματικό. Στόχος μας να αισθανθεί έμπρακτα ο κάθε πολίτης ότι, μαζί με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, το κράτος του ανταποδίδει επαρκώς όσα ο ίδιος του προσφέρει. Προχωρήσαμε στη δημιουργία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και προωθούμε τη σύσταση Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Υφυπουργείου Τουρισμού για να δώσουμε επιτέλους την αναγκαία ώθηση σε βασικούς τομείς που δημιουργούν ευημερία και σήμερα παραμένουν δευτερεύουσες προτεραιότητες διασκορπισμένες σε διάφορα Υπουργεία και Οργανισμούς. Για τους ίδιους λόγους, προτείνουμε τη δημιουργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Εκκρεμεί ακόμη στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την εξελικτική μείωση του αριθμού των Δήμων. Με τη γενική αναδιοργάνωση του θεσμού, τη συμπλεγματοποίηση και τον εξορθολογισμό, επιτυγχάνουμε την ενίσχυση της τοπικής διακυβέρνησης και την παροχή καλύτερων και περισσότερων υπηρεσιών. Έχουμε θεσπίσει ενιαίο ωράριο στη Δημόσια Υπηρεσία και επεκτείναμε το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού. Αυξάνουμε διαρκώς των αριθμό των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Υιοθετούμε στα ΚΕΠ σύγχρονα πρότυπα εξυπηρέτησης προκειμένου να καταστούν σύντομα το κύριο σημείο φυσικής επαφής του κράτους με τον πολίτη. Σήμερα, ο δημόσιος τομέας είναι ήδη μικρότερος από αυτόν που παραλάβαμε, γεγονός πρωτοφανές για την Κύπρο. Συγκρατήσαμε τις προσλήψεις και θεσμοθετήσαμε την κινητικότητα στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ενοποιούμε κυβερνητικά τμήματα σε ένα, όπως το Τμήμα Φορολογίας, καταργούμε άλλα, όπως το Τμήμα Αναδασμού, και σχεδιάζουμε με τόλμη τη νέα μεγάλη αναδιοργάνωση της κρατικής μηχανής μέσω της μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπουργείων. Καταργήσαμε ήδη έξι (6) Δημόσιους Οργανισμούς που είχαν ολοκληρώσει την αποστολή τους. Δημιουργούμε νέους σύγχρονους θεσμούς, όπως το Διοικητικό Δικαστήριο που με ταχύτητα εξετάζει υποθέσεις κατά της διοίκησης, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου. Καταθέσαμε έξι (6) νομοσχέδια στη Βουλή για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας και την αλλαγή του συστήματος προσλήψεων και προαγωγών στο δημόσιο, με τρόπο που καθίστανται αδύνατες οι παρεμβάσεις και το ρουσφέτι. Προτείναμε αντικειμενικά κριτήρια, εξετάσεις και κέντρα αξιολόγησης στη διαδικασία προαγωγών των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης στο οποίο δεν θα μπορεί να βαθμολογούνται όλοι ως εξαίρετοι. Παρά την αρχική απόρριψη, από τη Βουλή, της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας, επιμένουμε στην εκ νέου κατάθεση προτάσεων με ακόμη πιο καινοτόμες ρυθμίσεις, η υιοθέτηση των οποίων θα αλλάξει εκ βάθρων τη Δημόσια Διοίκηση. Σε μια νέα πενταετία, η ολοκληρωτική Ψηφιακή Μετάβαση του κράτους αποτελεί την αδιαμφισβήτητη πρώτη διοικητική και μεταρρυθμιστική μας προτεραιότητα. Συστήσαμε το Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μέσω του οποίου καθορίζουμε τα στρατηγικά έργα προτεραιότητας. Σε συνεργασία και με την πρωτοπόρο στον τομέα Εσθονία, προχωρούμε σε σημαντικές επενδύσεις στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούμε έργα αξίας 240 εκ., η ολοκλήρωση των οποίων θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο διεκπεραίωσης κορυφαίων διαδικασιών και λειτουργιών του κράτους. Στόχος μας να επεκτείνουμε αυτή τη διεργασία για να καλύψει κάθε διάσταση της κρατικής μηχανής. Εγκαινιάσαμε την ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα «Αριάδνη» που εξελίσσεται στο ηλεκτρονικό κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη (η-ΚΕΠ). Καταθέσαμε στη Βουλή νομοσχέδιο που αφορά στη θεσμοθέτηση της Ηλεκτρονικής Υπογραφής, ούτως ώστε όλες οι συναλλαγές, συμφωνίες και πληρωμές των πολιτών είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα να μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά. Θέσαμε σε εφαρμογή σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα εξυπηρέτησης του κοινού, σε ιδιαίτερα ευαίσθητα τμήματα του δημοσίου όπως το Τμήμα Φορολογίας, τον Έφορο Εταιρειών, το Κτηματολόγιο και το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με την απόκτηση του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice), επιταχύνουμε την απονομή δικαιοσύνης, ενώ με την ηλεκτρονική υγεία που προωθούμε, ο γιατρός θα μπορεί να ενημερώνεται άμεσα για το πλήρες ιστορικό του ασθενούς του. Εφαρμόζουμε την πολιτική των Ανοικτών Δεδομένων (Open Data) του δημοσίου, επιτυγχάνοντας τη διαφάνεια και τη δημιουργία startups και καινοτόμων εφαρμογών που ήδη δημιουργούν θέσεις εργασίας. Επόμενος στόχος μας είναι η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης σε όλα τα φάσματα του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των πληθυσμών των απομακρυσμένων περιοχών, των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.

251
0
0, βαθμολόγησαν 0

Πρόσφατα Σχόλια

  Εκσυγχρονισμός- Μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας

  -

  ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις για Εκσυγχρονισμός- Μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας

  Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Yπηρεσίας: • Εκσυγχρονισμό και αποκέντρωση των δομών των Υπουργείων για αποτελεσματικότερη άσκηση πολιτικής και εξυπηρέτηση των πολιτών. • Ανάθεση υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα ειδικά σε σχέση με υπηρεσίες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της χώρας. • Δημιουργία συνεργείων σε συναφείς υπηρεσίες. • Βελτίωση της προσβασιμότητας του πολίτη στις Αρχές, ειδικότερα σε θέματα εξυπηρέτησης και διαφάνειας σε σχέση με αποφάσεις που τον επηρεάζουν, μέσα από δημόσιες ακροάσεις και λογοδοσία. • Μεταρρυθμίσεις για ενίσχυση της λογοδοσίας και της αξιοκρατίας. • Διεύρυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές, επιχειρησιακό ανασχεδιασμό διαδικασιών και απόκτηση νέων δεξιοτήτων με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. • Αλλαγή της μεθοδολογίας κατάρτισης των λιστών των εκτάκτων με προσθήκη αξιοκρατικής αξιολόγησης, κυρίως στον τομέα της υγείας.

  248
  0
  0, βαθμολόγησαν 0

  Πρόσφατα Σχόλια

   Εκσυγχρονισμός- Μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας

   Ο εκσυγχρονισμός και η μεταρρύθμιση του κράτους και της δημόσιας υπηρεσίας αποτελούν φλέγοντα ζητήματα για την κυπριακή κοινωνία. Η αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα αποτελεί αναγκαιότητα ώστε αυτός να καταστεί περισσότερο […]

   Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ) για Εκσυγχρονισμός- Μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας

   Ο εκσυγχρονισμός και η μεταρρύθμιση του κράτους και της δημόσιας υπηρεσίας αποτελούν φλέγοντα ζητήματα για την κυπριακή κοινωνία. Η αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα αποτελεί αναγκαιότητα ώστε αυτός να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικός και αποδοτικός. Για το Δημοκρατικό Κόμμα η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας είναι ένας στόχος μόνιμος, συνεχής και πάγιος που θα επωφελέσει την κυπριακή οικονομία. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Δημοκρατικό Κόμμα υποστηρίζει ακολούθως:

   • Προώθηση και εφαρμογή πλήρους διαφάνειας τόσο στη δημόσια υπηρεσία όσο και στη τοπική αυτοδιοίκηση
   • Κατάργηση του «πόθεν έσχες» και εισαγωγή ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων των πολιτικών προσώπων και αξιωματούχων από ανεξάρτητους ελεγκτές
   • Αναθεώρηση του τρόπου διορισμού στα διοικητικά συμβούλια των Ημικρατικών Οργανισμών, ώστε η αξιολόγηση να γίνεται αξιοκρατικά και αντικειμενικά από ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών

   759
   0
   0, βαθμολόγησαν 0

   Πρόσφατα Σχόλια

    Εκσυγχρονισμός- Μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας

    Η ΕΔΕΚ θεωρεί πως η δημόσια υπηρεσία δεν είναι κτήμα κανενός κόμματος και καμιάς Κυβέρνησης αλλά πρέπει να εξυπηρετήσει σωστά το σύνολο του λαού, ανεξάρτητα από την κοινωνική και οικονομική […]

    ΕΔΕΚ- Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών για Εκσυγχρονισμός- Μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας

    Η ΕΔΕΚ θεωρεί πως η δημόσια υπηρεσία δεν είναι κτήμα κανενός κόμματος και καμιάς Κυβέρνησης αλλά πρέπει να εξυπηρετήσει σωστά το σύνολο του λαού, ανεξάρτητα από την κοινωνική και οικονομική θέση των πολιτών ή τα κομματικά και πολιτικά τους πιστεύω. Για την μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, η ΕΔΕΚ εισηγείται τα ακόλουθα:

    • Ταχεία απορρόφηση των διαθέσιμων επενδυτικών και κοινοτικών κονδυλίων και αποτελεσματική αξιοποίησή τους, ώστε να υποστηριχθεί ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης
    • Ενίσχυση της χρηστής διοίκησης
    • Προώθηση της διαφάνειας και ταυτόχρονη καταπολέμηση της διαφθοράς, ζήτημα που μαστίζει την κρατική μηχανή
    • Ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας υπηρεσίας, μέσω της παροχής κινήτρων
    • Μείωση του κόστους λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας
    • Σωστή στελέχωση και αξιοποίηση του προσωπικού του δημοσίου τομέα.

    759
    0
    0, βαθμολόγησαν 0

    Πρόσφατα Σχόλια

     Εκσυγχρονισμός- Μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας

     Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας υπηρεσίας χρήζει συνολικής αναθεώρησης, αφού αποτελεί το «κλειδί» για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της κρατικής μηχανής. Το Κίνημα Οικολόγων –Συνεργασία Πολιτών θεωρεί πως οι αλλαγές […]

     Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών για Εκσυγχρονισμός- Μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας

     Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας υπηρεσίας χρήζει συνολικής αναθεώρησης, αφού αποτελεί το «κλειδί» για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της κρατικής μηχανής. Το Κίνημα Οικολόγων –Συνεργασία Πολιτών θεωρεί πως οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα και με άξονα την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Για την επίτευξη μιας αποδοτικής δημόσιας υπηρεσίας εισηγείται:

     • Ριζική αναδιάρθρωση του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με στόχο τον εξορθολογισμό των δημοσίων οικονομικών
     • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα
     • Προώθηση της κατασκευής κυβερνητικών κτιρίων με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης
     • Προώθηση νέων διαδικασιών για την αξιολόγηση των εργαζομένων, ούτως ώστε αυτή να είναι σύγχρονη αλλά και αντικειμενική
     • Εισαγωγή δικαιώματος οριζόντιας μετακίνησης των εργαζομένων στη δημόσια υπηρεσία
     • Ενσωμάτωση των επιδομάτων στις απολαβέςτων υπαλλήλων και φορολόγηση τους
     • Αναθεώρηση ωραρίου εργασίας όσον αφορά τη 12ώρη βάρδια, η οποία και καθίσταται αντιπαραγωγική

     737
     0
     0, βαθμολόγησαν 0

     Πρόσφατα Σχόλια

      Εκσυγχρονισμός- Μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας

      Δημόσια Υπηρεσία Υιοθέτηση μετρήσιμων κριτηρίων στον τρόπο αξιολόγησης, ανάλογα με τη θέση που κατέχει ή διεκδικεί ένας λειτουργός. Εισαγωγή βαθμολόγησης στην κλίμακα από 1 μέχρι 100, με στόχο να τερματιστεί […]

      Συμμαχία Πολιτών για Εκσυγχρονισμός- Μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας

      Δημόσια Υπηρεσία

      • Υιοθέτηση μετρήσιμων κριτηρίων στον τρόπο αξιολόγησης, ανάλογα με τη θέση που κατέχει ή διεκδικεί ένας λειτουργός.
      • Εισαγωγή βαθμολόγησης στην κλίμακα από 1 μέχρι 100, με στόχο να τερματιστεί η πρακτική της εξίσωσης «όλοι εξαίρετοι».
      ΕΔΥ, ΕΕΥ, Δ.Σ. Ημικρατικών Οργανισμών
      • Σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής στην οποία να αποτείνονται όσοι πολίτες πληρούν τα προσόντα για κάθε Αρχή ή Οργανισμό και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα πιο πάνω συμβούλια. Η Αρχή θα παρουσιάζει στον Πρόεδρο μια λίστα προεπιλογής και εκείνος με τη σειρά του θα αποφασίζει ποιους θα διορίσει. Τα κόμματα δεν πρέπει να έχουν λόγο στη διαδικασία.
      • Θεσμοθέτηση με νόμο των αστικών και ποινικών ευθυνών των μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών και Δ.Σ. Ημικρατικών Οργανισμών, ώστε να καθίστανται προσωπικά υπόλογοι για τις πράξεις και παραλείψεις τους.
        Γραφειοκρατία
      • Δημιουργία Γραφείων του Πολίτη σε μεγάλες κοινότητες και συμπλέγματα χωριών με στόχο την αποκέντρωση και την αποφυγή της ταλαιπωρίας των κατοίκων της υπαίθρου.
      • Εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
      • Δημιουργία Γραφείου Πληροφόρησης των πολιτών σε κάθε υπουργείο/υπηρεσία, με υπεύθυνο λειτουργό και προσωπικό που θα στελεχώνει το Γραφείο και θα τυγχάνει ελέγχου και αξιολόγησης παραγωγικότητας και τρόπου αντιμετώπισης του πολίτη.
      • Δημιουργία προτύπων στη βάση κάθε είδους ανάπτυξης ανά περιοχή και κατάργηση Πολεοδομικής Άδειας και Άδειας Οικοδομής εκτός περιοχών ειδικού χαρακτήρα.
      • Σύσταση ειδικών κλιμακίων αξιολόγησης και ταχείας έκδοσης άδειας για μεγάλες αναπτυξιακές επενδύσεις.
      • Επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης αιτήσεων που σχετίζονται με θέματα υγείας επείγουσας φύσης.
      Διαφάνεια     
      • Να καθιερωθεί ο θεσμός της διαφάνειας στους οργανισμούς κοινής ωφελείας με την εισαγωγή της ανοικτής και δημόσιας συνεδρίασης. 
      Εμβάθυνση της Δημοκρατίας
      • Εισαγωγή του Ανακλητού με το οποίο ο κάθε αιρετός αξιωματούχος θα υπόκειται σε ανάκληση με δημοκρατικές διαδικασίες εάν αποτύχει στο έργο του.
      • Διορισμός ανεξάρτητης ελεγκτικής επιτροπής η οποία να ελέγχει την δήλωση που αφορά στο ‘Πόθεν Έσχες’ των κρατικών αξιωματούχων και των συγγενών πρώτου βαθμού της οικογένειάς τους εντός τακτής προθεσμίας από την κατάθεση της δήλωσης και με δικαίωμα έκτακτων ελέγχων στη συνέχεια.
      Οριζόντια ψηφοφορία για τους 16 εκ των 56 βουλευτών. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η απλή αναλογική και ταυτόχρονα διευρύνεται η επιλογή των ψηφοφόρων.

      793
      0
      0, βαθμολόγησαν 0

      Πρόσφατα Σχόλια

       Εκσυγχρονισμός- Μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας

       Το υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας εφαρμόζεται από το 1960. Ως εκ τούτου, ο εκσυγχρονισμός και η μεταρρύθμιση της αποτελούν επιτακτική ανάγκη και πρώτιστη προτεραιότητα. Το Κίνημα Αλληλεγγύη θεωρεί […]

       Αλληλεγγύη για Εκσυγχρονισμός- Μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας

       Το υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας εφαρμόζεται από το 1960. Ως εκ τούτου, ο εκσυγχρονισμός και η μεταρρύθμιση της αποτελούν επιτακτική ανάγκη και πρώτιστη προτεραιότητα. Το Κίνημα Αλληλεγγύη θεωρεί πως η δημόσια διοίκηση δεν πρέπει να ελέγχεται από τα κόμματα, αλλά από την αξιοκρατία, την οργάνωση, τη χρηστή διοίκηση και το συνεχή εκσυγχρονισμό και εκμοντερνισμό του συστήματος. Στόχος λοιπόν του Κινήματος Αλληλεγγύη είναι ο ευρύτερος εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα και η χάραξη μιας πορείας επανίδρυσης. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει:

       • Δραστική μείωση της γραφειοκρατίας, του κόστους και των δαπανών των δημοσίων υπηρεσιών
       • Θεσμοθέτηση μιας αποδεκτής κλίμακας αξιών στον δημόσιο τομέα
       • Εμπέδωση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, μέσω διαφόρων προγραμμάτων και εκστρατειών
       • Πάταξη και αντιμετώπιση της διαφθοράς και της διαπλοκής δημόσιων λειτουργών/ αξιωματούχων, φαινόμενο που μαστίζει το δημόσιο τομέα
       • Καλλιέργεια κουλτούρας στο προσωπικό του δημοσίου τομέα ώστε να εξυπηρετεί και όχι να ταλαιπωρεί τους πολίτες
       • Εισαγωγή και ανάπτυξη διαδικασιών και συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
       • Προώθηση της παραγωγικότητας της κρατικής μηχανής με την παροχή κινήτρων
       • Ενίσχυση της κατάρτισης και της εκπαίδευσης του προσωπικού με στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
       • Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του δημοσίου καθώς και ενοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας
       • Τυποποιημένη διαχείριση μεγάλων συμβολαίων, υλικών και άλλων προμηθειών
       • Δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και της Διαπλοκής, με στόχο την εξιχνίαση εγκλημάτων
       • Τερματισμό της υπερισχύος του ενός προσώπου σε θεσμούς όπως η Γενική Εισαγγελία, η Κεντρική Τράπεζα, η Ελεγκτική Υπηρεσία με την ίδρυση κολεγίων.

       749
       0
       0, βαθμολόγησαν 0

       Πρόσφατα Σχόλια


        Δύνανται να επιλεχθούν έως 8 κόμματα. Για να τροποποιήσετε τις επιλογές σας, επιστρέψτε στην αρχική σελίδα.