Δημοκρατία Επόμενης Γενιάς

PolicyMonitor : Για πρώτη φορά, δείτε συγκριτικά τις θέσεις των κομμάτων. Σχολιάστε, προτείνετε, διαδώστε.

Σύγκριση θέσεων των κομμάτων:
 • Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ)
 • ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις
 • Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ)
 • ΕΔΕΚ- Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών
 • Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
 • Συμμαχία Πολιτών
 • Αλληλεγγύη
Θεματικές:
 • Υγεία

 
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ)
ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ)
ΕΔΕΚ- Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Συμμαχία Πολιτών
Αλληλεγγύη

Υγεία

Η υγεία θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και υποχρέωση κάθε κράτους αλλά και δικαίωμα του κάθε πολίτη. Το κυπριακό σύστημα υγείας παρά τα κατά καιρούς μέτρα που έχουν ληφθεί χρήζει […]

Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ) για Υγεία

Η υγεία θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και υποχρέωση κάθε κράτους αλλά και δικαίωμα του κάθε πολίτη. Το κυπριακό σύστημα υγείας παρά τα κατά καιρούς μέτρα που έχουν ληφθεί χρήζει συστηματικής μεταρρύθμισης. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θεωρεί πως αποτελεί αδήριτη ανάγκη η λήψη εκσυγχρονιστικών μέτρων με στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση του συστήματος υγείας της χώρας μας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός προβάλλει ως σύνθημα του για τον τομέα της υγείας πως η μεταρρύθμιση στην υγεία θα πρέπει να έχει επίκεντρο τον ασθενή και όχι τα διάφορα συμφέροντα. Πιο συγκεκριμένα, για την επίτευξη ενός σύγχρονου και ευρωπαϊκού συστήματος υγείας υποστηρίζει:

 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα υγείας
 • Επαναξιολόγηση και προώθηση ενός ΓΕΣΥ που να είναι σύγχρονο και αποτελεσματικό ώστε να παρέχει άριστες και ποιοτικές υπηρεσίες προς τον πολίτη. Στόχος του ΔΗΣΥ είναι η εφαρμογή ενός κοινωνικά αλληλέγγυου Συστήματος Υγείας που θα δίνει ισότιμη και καθολική πρόσβαση στο σύνολο των πολιτών σε όλα τα Νοσηλευτήρια – δημόσια και Ιδιωτικά- και με ελεύθερη επιλογή γιατρού.
 • Ενίσχυση των Δημόσιων Νοσηλευτήριων με την ένταξή τους σε έναν Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, προκειμένου να λειτουργήσουν ως αυτόνομες οικονομικές και διοικητικές μονάδες με δικό τους προϋπολογισμό.
 • Ενίσχυση της παροχής φαρμάκων στους ασθενείς.
 • Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας ασθενείας ώστε να υπάρχει έλεγχος της συνταγογράφησης και αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας.
 • Προώθηση παράλληλα της «Ηλεκτρονικής Υγείας», ώστε ο κάθε Κύπριος πολίτης, από την πρώτη μέρα της ζωής του να έχει τον δικό του προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο με συγκεντρωμένο όλο του το ιατρικό ιστορικό και ο οποίος θα είναι άμεσα προσβάσιμος στον ιατρό του, είτε στην Κύπρο, είτε σε ιατρικές υπηρεσίες άλλων Κρατών μελών της ΕΕ.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων κατ’ οίκον φροντίδας σε όλη την Κύπρο σε συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για τους ηλικιωμένους
 • Αξιολόγηση της λειτουργίας των στεγών ηλικιωμένων βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών
 • Παραπομπή ασθενών στον ιδιωτικό τομέα προς απάμβλυνση του προβλήματος των λιστών αναμονής στα δημόσια νοσηλευτήρια, μέχρι την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.
 • Με την προωθούμενη σύσταση Ενιαίου Φορέα Ογκολογικών Υπηρεσιών και των Ογκολογικών Συμβουλίων, αντιμετωπίζουμε τη θεραπεία του καρκίνου στη βάση πολυτομεακής προσέγγισης, ώστε ο κάθε ογκολογικός ασθενής να έχει εξατομικευμένο σχέδιο φροντίδας.
 • Παραπομπή ασθενών στον ιδιωτικό τομέα προς απάμβλυνση του προβλήματος των λιστών αναμονής στα δημόσια νοσηλευτήρια, μέχρι την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

757
0
0, βαθμολόγησαν 0

Πρόσφατα Σχόλια

  Υγεία

  Η υγεία αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, το οποίο ένα σύγχρονο κράτος έχει υποχρέωση να παρέχει στους πολίτες του. ΓεΣΥ: • Άμεση υλοποίηση του ΓεΣΥ όπως έχει […]

  ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις για Υγεία

  Η υγεία αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, το οποίο ένα σύγχρονο κράτος έχει υποχρέωση να παρέχει στους πολίτες του. ΓεΣΥ: • Άμεση υλοποίηση του ΓεΣΥ όπως έχει ψηφιστεί, με αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και με τα δημόσια νοσηλευτήρια να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά. • Προώθηση της οικονομικής και διοικητικής αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Δημόσια νοσηλευτήρια: • Ενισχύουμε με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό τις υφιστάμενες κλινικές. Ενίσχυση της στελέχωσης του δημόσιου τομέα υγείας με ανθρώπινο δυναμικό και εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών. • Δημιουργούμε νέες κλινικές και νέες υπηρεσίες όπου αυτό είναι απαραίτητο στη βάση συμπλεγματοποίησης των νοσοκομείων με το Νοσοκομείο της Λεμεσού να αναβαθμίζεται και να επεκτείνεται σε νοσοκομείο αναφοράς. • Αναβαθμίζουμε και εκσυγχρονίζουμε τη λειτουργία των τμημάτων επειγόντων περιστατικών και ατυχημάτων. • Ενισχύουμε, αναβαθμίζουμε και αυξάνουμε τα προγράμματα ευαισθητοποίησης και πρόληψης. Ενισχύουμε άμεσα όλα τα αγροτικά ιατρικά κέντρα με αναβαθμισμένες περιφερειακές μονάδες οι οποίες να διαθέτουν ενισχυμένες δευτεροβάθμιες υπηρεσίες. Εκσυγχρονισμός της υγείας: Διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας των ιατρικών σχολών. Ανάπτυξη και πλήρη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και προώθηση συμφωνίας για τη δημιουργία πανεπιστημιακών κλινικών. • Δημιουργία Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα: Η αγαστή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα σε υπηρεσίες που δεν παρέχονται από τον δημόσιο τομέα θα πρέπει να ενισχυθεί, ειδικά σε υπηρεσίες που υπάρχει άμεση ανάγκη επέκτασής τους. Ουσίες εξάρτησης: • Στήριξη της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για την περαιτέρω προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής για αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση αλκοόλ 2013-2020. • Ενίσχυση των προληπτικών, θεραπευτικών προγραμμάτων, των προγραμμάτων μείωσης της βλάβης. • Δημιουργία και διαμόρφωση ειδικών θεραπευτικών ξενώνων με εξειδικευμένα εξατομικευμένα προγράμματα θεραπείας και επανένταξης στην κοινωνία.

  749
  0
  0, βαθμολόγησαν 0

  Πρόσφατα Σχόλια

   Υγεία

   Η ΕΔΕΚ διαχρονικά υπήρξε υπέρμαχος της προώθησης ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας που θα προσφέρει υψηλού επιπέδου περίθαλψη σε όλους τους πολίτες. Με γνώμονα λοιπόν την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης και σύγχρονης […]

   ΕΔΕΚ- Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών για Υγεία

   Η ΕΔΕΚ διαχρονικά υπήρξε υπέρμαχος της προώθησης ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας που θα προσφέρει υψηλού επιπέδου περίθαλψη σε όλους τους πολίτες. Με γνώμονα λοιπόν την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης και σύγχρονης πολιτικής για την υγεία, η ΕΔΕΚ εισηγείται:

   • Άμεση έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ στο πλαίσιο χρονοδιαγράμματος, αρχίζοντας από την πρωτοβάθμια περίθαλψη με δυνατότητα στον ασθενή για ελεύθερη επιλογή γιατρού και νοσηλευτηρίου στον δημόσιο ή και ιδιωτικό τομέα.
   • Σταδιακή ανασυγκρότηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να εισαχθεί η πρωτοβάθμια περίθαλψη (εξωνοσοκομειακή). Σε κατοπινό στάδιο και σε εύλογο χρονοδιάγραμμα να μπορούν να ενταχθούν και οι παρακλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις
   • Αποσυμφόρηση των Εξωτερικών Ιατρείων και των Πρώτων Βοηθειών των νοσοκομείων με τη μεταφορά ασθενών και στον ιδιωτικό τομέα και βελτίωση των συνθηκών εργοδότησης του προσωπικού
   • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με απώτερο σκοπό την καλύτερη περίθαλψη των πολιτών
   • Επίσπευση της εφαρμογής του ΓΕΣΥ, ώστε τα νοσηλευτήρια της Κύπρου να καταστούν λειτουργικά, αποδοτικά και οικονομικά βιώσιμα.

   731
   0
   0, βαθμολόγησαν 0

   Πρόσφατα Σχόλια

    Υγεία

    Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρεί πως αποτελεί αδήριτη ανάγκη ένα πρόγραμμα μεταρρύθμισης της υγείας, που θα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των πολιτών και θα τους παρέχει μια υψηλών προδιαγραφών […]

    Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών για Υγεία

    Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρεί πως αποτελεί αδήριτη ανάγκη ένα πρόγραμμα μεταρρύθμισης της υγείας, που θα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των πολιτών και θα τους παρέχει μια υψηλών προδιαγραφών ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Προς την κατεύθυνση αυτή το Κίνημα υποστηρίζει τις εξής θέσεις:

    • Ανάγκη συνολικής μεταρρύθμισης του ΓΕΣΥ με στόχο τη ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης
    • Ανάπτυξη και υλοποίηση επιδημιολογικών ερευνών, μέσω ειδικής επιστημονικής ομάδας
    • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, με διασύνδεση των φορέων δημόσιας υγείας σε παγκύπριο επίπεδο και καλύτερη μεταξύ τους συνεννόηση
    • Ενίσχυση φορέων δημόσιας υγείας σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την παροχή υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές
    • Θέσπιση της ηλεκτρονικής υγείας (E-health)
    • Σύσταση επιτροπής για ανάπτυξη προτύπων οργάνωσης
    • Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση δεξιοτήτων
    • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα δημόσιας υγείας π.χ καπνίσματος, παχυσαρκίας, ναρκωτικών
    • Θέσπιση της περιβαλλοντικής υγείας, που βρίσκεται σε στενή σχέση με τις υγειονομικές συνθήκες των κοινόχρηστων χώρων
    • Ενίσχυση θεραπευτικού τουρισμού
    • Αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων, με τη παράλληλη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων
    • Ανθρωποκεντρικό οικονομικό μοντέλο χρηματοδότησης της υγείας, με προτεραιότητα τον άνθρωπο
    • Πρόσβαση σε εναλλακτικές θεραπείες, όπως ομοιοπαθητική, Ρεφλεξολογία, βελονισμό αλλά και θεραπείες ψυχικής υγείας όπως art therapy, εργασιοθεραπεία, φυσιοθεραπεία
    • Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας.

    729
    0
    0, βαθμολόγησαν 0

    Πρόσφατα Σχόλια

     Υγεία

     Συμμαχία Πολιτών για Υγεία

     786
     0
     0, βαθμολόγησαν 0

     Πρόσφατα Σχόλια

      Υγεία

      Ακρογωνιαίο λίθο της μεταρρύθμισης της δημοσίας υγείας αποτελεί η κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδιασμού που να αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Προς την κατεύθυνση αυτή το Κίνημα Αλληλεγγύη εισηγείται: Άμεση προώθηση […]

      Αλληλεγγύη για Υγεία

      Ακρογωνιαίο λίθο της μεταρρύθμισης της δημοσίας υγείας αποτελεί η κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδιασμού που να αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Προς την κατεύθυνση αυτή το Κίνημα Αλληλεγγύη εισηγείται:

      • Άμεση προώθηση της σταδιακής εφαρμογής του ΓΕΣΥ (μονοασφαλιστικός τομέας, εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα)
      • Ενίσχυση της διοικητικής και επιστημονικής αυτονόμησης, ώστε τα δημόσια νοσηλευτήρια να καταστούν ανταγωνιστικά
      • Άμεση αξιοποίηση των εισφορών που εισπράττει το κράτος από τους πολίτες, με στόχο την ορθολογιστική διαχείριση του ευρύτερου τομέα υγείας
      • Προώθηση της αξιοκρατικής στελέχωσης της δημοσίας υγείας
      • Ενίσχυση της συνεργασίας των δημοσίων νοσηλευτηρίων και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, που θα έχει σαν αποτέλεσμα να καταστούν τα νοσοκομεία της Κύπρου Πανεπιστημιακά και να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας προς τους πολίτες.

      744
      0
      0, βαθμολόγησαν 0

      Πρόσφατα Σχόλια


       Δύνανται να επιλεχθούν έως 8 κόμματα. Για να τροποποιήσετε τις επιλογές σας, επιστρέψτε στην αρχική σελίδα.