Δημοκρατία Επόμενης Γενιάς

PolicyMonitor : Για πρώτη φορά, δείτε συγκριτικά τις θέσεις των κομμάτων. Σχολιάστε, προτείνετε, διαδώστε.

Σύγκριση θέσεων των κομμάτων:
 • Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ)
 • ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις
 • Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ)
 • ΕΔΕΚ- Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών
 • Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
 • Συμμαχία Πολιτών
 • Αλληλεγγύη
Θεματικές:
 • Υγεία

 
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ)
ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ)
ΕΔΕΚ- Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Συμμαχία Πολιτών
Αλληλεγγύη

Υγεία

Η υγεία θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και υποχρέωση κάθε κράτους αλλά και δικαίωμα του κάθε πολίτη. Το κυπριακό σύστημα υγείας παρά τα κατά καιρούς μέτρα που έχουν ληφθεί χρήζει […]

Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ) για Υγεία

Η υγεία θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και υποχρέωση κάθε κράτους αλλά και δικαίωμα του κάθε πολίτη. Το κυπριακό σύστημα υγείας παρά τα κατά καιρούς μέτρα που έχουν ληφθεί χρήζει συστηματικής μεταρρύθμισης. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θεωρεί πως αποτελεί αδήριτη ανάγκη η λήψη εκσυγχρονιστικών μέτρων με στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση του συστήματος υγείας της χώρας μας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός προβάλλει ως σύνθημα του για τον τομέα της υγείας πως η μεταρρύθμιση στην υγεία θα πρέπει να έχει επίκεντρο τον ασθενή και όχι τα διάφορα συμφέροντα. Πιο συγκεκριμένα, για την επίτευξη ενός σύγχρονου και ευρωπαϊκού συστήματος υγείας υποστηρίζει:

 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα υγείας
 • Επαναξιολόγηση και προώθηση ενός ΓΕΣΥ που να είναι σύγχρονο και αποτελεσματικό ώστε να παρέχει άριστες και ποιοτικές υπηρεσίες προς τον πολίτη. Στόχος του ΔΗΣΥ είναι η εφαρμογή ενός κοινωνικά αλληλέγγυου Συστήματος Υγείας που θα δίνει ισότιμη και καθολική πρόσβαση στο σύνολο των πολιτών σε όλα τα Νοσηλευτήρια – δημόσια και Ιδιωτικά- και με ελεύθερη επιλογή γιατρού
 • Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Υγείας
 • Ενίσχυση της παροχής φαρμάκων στους ασθενείς
 • Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας ασθενείας ώστε να υπάρχει έλεγχος της συνταγογράφησης και αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας
 • Εισαγωγή προγραμμάτων αγωγής υγείας από τη νηπιακή ηλικία μέχρι το λύκειο (π.χ διατροφικές συνήθειες, σωστή σεξουαλική αγωγή)
 • Δημιουργία οικιστικών μονάδων σε κοινότητες για άτομα με ψυχικά προβλήματα στελεχωμένων με εξειδικευμένο προσωπικό
 • Υλοποίηση προγραμμάτων και εκστρατειών για καταπολέμηση των προκαταλήψεων προς τους ψυχικά πάσχοντες
 • Ενίσχυση των δικαιωμάτων των αναπήρων (π.χ δημιουργία Κέντρου Παραπληγικών)
 • Εφαρμογή προγραμμάτων κατ’ οίκον φροντίδας σε όλη την Κύπρο σε συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για τους ηλικιωμένους
 • Αξιολόγηση της λειτουργίας των στεγών ηλικιωμένων βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών
 • Παραπομπή ασθενών στον ιδιωτικό τομέα προς απάμβλυνση του προβλήματος των λιστών αναμονής στα δημόσια νοσηλευτήρια, μέχρι την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

390
0
0, βαθμολόγησαν 0

Πρόσφατα Σχόλια

  Υγεία

  Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, αλλά κοινωνικό αγαθό που πρέπει να παρέχεται στη βάση ενός συνολικού κοινωνικού σχεδιασμού. Οι βασικές αρχές του ΑΚΕΛ για την Υγεία αφορούν την καθολικότητα και […]

  ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις για Υγεία

  Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, αλλά κοινωνικό αγαθό που πρέπει να παρέχεται στη βάση ενός συνολικού κοινωνικού σχεδιασμού. Οι βασικές αρχές του ΑΚΕΛ για την Υγεία αφορούν την καθολικότητα και ισότητα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας, το υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών φροντίδας υγείας για όλους, την αξιοπρεπή αντιμετώπιση των ασθενών, την κοινωνική αλληλεγγύη και δικαιοσύνη στη χρηματοδότηση και τέλος τον κεντρικό ρόλο του δημοσίου τομέα στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Η Κύπρος είναι η δεύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την Ελλάδα, με τις μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες στην Υγεία με το 50% περίπου των συνολικών δαπανών Υγείας να καταβάλλονται απευθείας από τους ασθενείς. Είναι επίσης, η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς Γενικό Σχέδιο Υγείας. Οι δαπάνες για την Υγεία στη χώρα μας υστερούν κατά 30% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η Υγεία, και ειδικότερα ο δημόσιος τομέας, έχει πληγεί με έντονο τρόπο από την οικονομική κρίση και τις πολιτικές του Μνημονίου και της κυβέρνησης. Η πρόκληση υπερφόρτωσης στο δημόσιο τομέα της Υγείας οδήγησε αναπόφευκτα στη δημιουργία λιστών αναμονής, στις ουρές, στην έλλειψη φαρμάκων και αναλωσίμων, στην έξοδο γιατρών και νοσηλευτών από τα δημόσια νοσηλευτήρια και γενικότερα στην επιδείνωση των λειτουργικών προβλημάτων. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού, τα προβλήματα στην παροχή της ποιοτικής φροντίδας υγείας συσσωρεύονται. Το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι για να αντιμετωπισθούν τα πολλαπλά προβλήματα του τομέα Υγείας, πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει το Γενικό Σχέδιο Υγείας, όπως έχει ψηφιστεί το 2001 και στο οποίο τα κρατικά νοσηλευτήρια θα πρέπει να αποτελέσουν τον κεντρικό άξονα λειτουργίας του. Το Σχέδιο Υγείας οφείλει:

  • Να δίδει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες.
  • Να προσφέρει ίσες ευκαιρίες ποιοτικής φροντίδας υγείας σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση και τόπο διαμονής.
  • Να διασφαλίζει το δικαίωμα του ασθενούς να τυγχάνει περίθαλψης από Νοσηλευτήριο της επιλογής του.
  • Να είναι αποδοτικό, να αξιοποιεί πλήρως το υφιστάμενο δυναμικό, να περιορίζει τη σπατάλη πόρων.
  • Να είναι βιώσιμο και να υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου της λειτουργίας του.
  Ταυτόχρονα το ΑΚΕΛ θεωρεί επιτακτική αναγκαιότητα τον εκσυγχρονισμό και την αυτονομία/αναδιοργάνωση των κρατικών νοσηλευτηρίων. Η αναβάθμιση των κρατικών νοσηλευτηρίων είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ, γι’ αυτό και η αυτονόμηση/αναδιοργάνωσή τους θα πρέπει να γίνει μελετημένα, οργανωμένα και με ταχείς ρυθμούς, με τρόπο που δεν θα τα παραδώσει στο ιδιωτικό ασφαλιστικό κεφάλαιο.

  375
  0
  0, βαθμολόγησαν 0

  Πρόσφατα Σχόλια

   Υγεία

   Η ΕΔΕΚ διαχρονικά υπήρξε υπέρμαχος της προώθησης ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας που θα προσφέρει υψηλού επιπέδου περίθαλψη σε όλους τους πολίτες. Με γνώμονα λοιπόν την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης και σύγχρονης […]

   ΕΔΕΚ- Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών για Υγεία

   Η ΕΔΕΚ διαχρονικά υπήρξε υπέρμαχος της προώθησης ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας που θα προσφέρει υψηλού επιπέδου περίθαλψη σε όλους τους πολίτες. Με γνώμονα λοιπόν την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης και σύγχρονης πολιτικής για την υγεία, η ΕΔΕΚ εισηγείται:

   • Άμεση έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ στο πλαίσιο χρονοδιαγράμματος, αρχίζοντας από την πρωτοβάθμια περίθαλψη με δυνατότητα στον ασθενή για ελεύθερη επιλογή γιατρού και νοσηλευτηρίου στον δημόσιο ή και ιδιωτικό τομέα.
   • Σταδιακή ανασυγκρότηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να εισαχθεί η πρωτοβάθμια περίθαλψη (εξωνοσοκομειακή). Σε κατοπινό στάδιο και σε εύλογο χρονοδιάγραμμα να μπορούν να ενταχθούν και οι παρακλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις
   • Αποσυμφόρηση των Εξωτερικών Ιατρείων και των Πρώτων Βοηθειών των νοσοκομείων με τη μεταφορά ασθενών και στον ιδιωτικό τομέα και βελτίωση των συνθηκών εργοδότησης του προσωπικού
   • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με απώτερο σκοπό την καλύτερη περίθαλψη των πολιτών
   • Επίσπευση της εφαρμογής του ΓΕΣΥ, ώστε τα νοσηλευτήρια της Κύπρου να καταστούν λειτουργικά, αποδοτικά και οικονομικά βιώσιμα.

   378
   0
   0, βαθμολόγησαν 0

   Πρόσφατα Σχόλια

    Υγεία

    Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρεί πως αποτελεί αδήριτη ανάγκη ένα πρόγραμμα μεταρρύθμισης της υγείας, που θα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των πολιτών και θα τους παρέχει μια υψηλών προδιαγραφών […]

    Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών για Υγεία

    Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρεί πως αποτελεί αδήριτη ανάγκη ένα πρόγραμμα μεταρρύθμισης της υγείας, που θα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των πολιτών και θα τους παρέχει μια υψηλών προδιαγραφών ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Προς την κατεύθυνση αυτή το Κίνημα υποστηρίζει τις εξής θέσεις:

    • Ανάγκη συνολικής μεταρρύθμισης του ΓΕΣΥ με στόχο τη ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης
    • Ανάπτυξη και υλοποίηση επιδημιολογικών ερευνών, μέσω ειδικής επιστημονικής ομάδας
    • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, με διασύνδεση των φορέων δημόσιας υγείας σε παγκύπριο επίπεδο και καλύτερη μεταξύ τους συνεννόηση
    • Ενίσχυση φορέων δημόσιας υγείας σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την παροχή υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές
    • Θέσπιση της ηλεκτρονικής υγείας (E-health)
    • Σύσταση επιτροπής για ανάπτυξη προτύπων οργάνωσης
    • Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση δεξιοτήτων
    • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα δημόσιας υγείας π.χ καπνίσματος, παχυσαρκίας, ναρκωτικών
    • Θέσπιση της περιβαλλοντικής υγείας, που βρίσκεται σε στενή σχέση με τις υγειονομικές συνθήκες των κοινόχρηστων χώρων
    • Ενίσχυση θεραπευτικού τουρισμού
    • Αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων, με τη παράλληλη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων
    • Ανθρωποκεντρικό οικονομικό μοντέλο χρηματοδότησης της υγείας, με προτεραιότητα τον άνθρωπο
    • Πρόσβαση σε εναλλακτικές θεραπείες, όπως ομοιοπαθητική, Ρεφλεξολογία, βελονισμό αλλά και θεραπείες ψυχικής υγείας όπως art therapy, εργασιοθεραπεία, φυσιοθεραπεία
    • Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας.

    362
    0
    0, βαθμολόγησαν 0

    Πρόσφατα Σχόλια

     Υγεία

     Συμμαχία Πολιτών για Υγεία

     445
     0
     0, βαθμολόγησαν 0

     Πρόσφατα Σχόλια

      Υγεία

      Ακρογωνιαίο λίθο της μεταρρύθμισης της δημοσίας υγείας αποτελεί η κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδιασμού που να αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Προς την κατεύθυνση αυτή το Κίνημα Αλληλεγγύη εισηγείται: Άμεση προώθηση […]

      Αλληλεγγύη για Υγεία

      Ακρογωνιαίο λίθο της μεταρρύθμισης της δημοσίας υγείας αποτελεί η κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδιασμού που να αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Προς την κατεύθυνση αυτή το Κίνημα Αλληλεγγύη εισηγείται:

      • Άμεση προώθηση της σταδιακής εφαρμογής του ΓΕΣΥ (μονοασφαλιστικός τομέας, εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα)
      • Ενίσχυση της διοικητικής και επιστημονικής αυτονόμησης, ώστε τα δημόσια νοσηλευτήρια να καταστούν ανταγωνιστικά
      • Άμεση αξιοποίηση των εισφορών που εισπράττει το κράτος από τους πολίτες, με στόχο την ορθολογιστική διαχείριση του ευρύτερου τομέα υγείας
      • Προώθηση της αξιοκρατικής στελέχωσης της δημοσίας υγείας
      • Ενίσχυση της συνεργασίας των δημοσίων νοσηλευτηρίων και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, που θα έχει σαν αποτέλεσμα να καταστούν τα νοσοκομεία της Κύπρου Πανεπιστημιακά και να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας προς τους πολίτες.

      377
      0
      0, βαθμολόγησαν 0

      Πρόσφατα Σχόλια


       Δύνανται να επιλεχθούν έως 8 κόμματα. Για να τροποποιήσετε τις επιλογές σας, επιστρέψτε στην αρχική σελίδα.