Δημοκρατία Επόμενης Γενιάς

PolicyMonitor : Για πρώτη φορά, δείτε συγκριτικά τις θέσεις των κομμάτων. Σχολιάστε, προτείνετε, διαδώστε.

Σύγκριση θέσεων των κομμάτων:
 • Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ)
 • ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις
 • Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ)
 • ΕΔΕΚ- Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών
 • Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
 • Συμμαχία Πολιτών
 • Αλληλεγγύη
Θεματικές:
 • Αγροτική Πολιτική / Περιβάλλον

 
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ)
ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ)
ΕΔΕΚ- Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Συμμαχία Πολιτών
Αλληλεγγύη

Αγροτική Πολιτική / Περιβάλλον

Το τελευταίο διάστημα, δεδομένης της κλιματικής αλλαγής που συντελείται στον πλανήτη μας, πραγματοποιείται μια στροφή προς την προστασία του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος στις μέρες μας έχει επιτέλους συνειδητοποιήσει πως το […]

Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ) για Αγροτική Πολιτική / Περιβάλλον

Το τελευταίο διάστημα, δεδομένης της κλιματικής αλλαγής που συντελείται στον πλανήτη μας, πραγματοποιείται μια στροφή προς την προστασία του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος στις μέρες μας έχει επιτέλους συνειδητοποιήσει πως το περιβάλλον δεν είναι δεδομένο, αφού πέραν της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης εμφανής πλέον είναι και η περιβαλλοντική κρίση, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη ρύπανση του περιβάλλοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου κτλ. Τα ανωτέρω ζητήματα στο παρελθόν δεν αντιμετωπίζονταν με την απαιτούμενη ευαισθησία από τις πολιτικές δυνάμεις της Κύπρου. Στόχο του Δημοκρατικού Συναγερμού αποτελεί η διαμόρφωση μιας σαφούς περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία και θα αποσκοπεί στο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του τόπου. Προς την κατεύθυνση αυτή ο Δημοκρατικός Συναγερμός εισηγείται:

 • Ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων για χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον
 • Εφαρμογή του θεσμού των «πράσινων» συμβάσεων στο δημόσιο τομέα, που θα περιλαμβάνει τη χρήση «πράσινων» προϊόντων όπως η αγορά περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων και η χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού
 • Καλλιέργεια κουλτούρας για μείωση των οικιακών και βιομηχανικών απορριμμάτων, μέσω των διαφόρων προγραμμάτων και εκστρατειών
 • Κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των αποβλήτων που να συνάδουν με τη νομοθεσία και τις οδηγίες της Ε.Ε.
 • Προώθηση της ανακύκλωσης υλικών, ώστε οι πολίτες να διαπνέονται από οικολογική συνείδηση
 • Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσω των διαφόρων επενδύσεων
 • Ολοκλήρωση των ποδηλατοδρόμων και πιθανή επέκταση τους
 • Ενίσχυση των εκστρατειών με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για την ορθολογική διαχείριση του νερού, όπως της εξοικονόμησης και της χρήσης ανακυκλωμένου νερού
 • Εφαρμογή κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής που αφορά τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων
 • Προώθηση εγκατάστασης σταθμού επεξεργασίας γεωργικών λυμάτων
 • Μέτρα ενίσχυσης της βιοκαλλιέργειας.

384
0
0, βαθμολόγησαν 0

Πρόσφατα Σχόλια

  Αγροτική Πολιτική / Περιβάλλον

  Περιβάλλον Το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι το ζήτημα της περιβαλλοντικής και οικολογικής κρίσης είναι ζήτημα πολιτικό , οικονομικό και κοινωνικό, επηρεάζοντας έτσι την ποιότητα ζωής όλων των στρωμάτων της  κοινωνίας. Για […]

  ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις για Αγροτική Πολιτική / Περιβάλλον

  Περιβάλλον Το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι το ζήτημα της περιβαλλοντικής και οικολογικής κρίσης είναι ζήτημα πολιτικό , οικονομικό και κοινωνικό, επηρεάζοντας έτσι την ποιότητα ζωής όλων των στρωμάτων της  κοινωνίας. Για αυτό το λόγο πιστεύουμε πως μόνο με ένα Αειφόρο μοντέλο ανάπτυξης μπορούμε να επιτύχουμε τη διατήρηση των δυνατοτήτων του πλανήτη. Προς αυτή την κατεύθυνση, απαραίτητη θεωρείται η υλοποίηση των πιο κάτω:

  • Σύσταση Φορέα Περιβάλλοντος
  • Σεβασμός και εφαρμογή όλων των περιβαλλοντικών νομοθεσιών
  • Αποτελεσματική αντιμετώπιση και Προσαρμογή στις Κλιματικές Αλλαγές.
  • Ενιαία Διαχείριση των Υδάτων
  • Αναγνώριση της απαίτησης της κοινωνίας για “Κύπρο Ελεύθερη από ΓΤΟ”
  • Επιβάλλεται πλήρης σεβασμός και τήρηση των σχετικών νομοθεσιών για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, από έργα αλλά και Στρατηγικές Εκτιμήσεις των Επιπτώσεων, όσο αφορά σε Σχέδια και Προγράμματα.
  • Η προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας, η σωστή διαχείριση των Ορυκτών και Υδάτινων πόρων, η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, σε συνδυασμό με τη σωστή διαχείριση των εκπομπών αέριων ρύπων και των διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων, είναι αποφασιστικής σημασίας για την διατήρηση του περιβάλλοντος, της υγείας και ασφάλειας των πολιτών.
  • Ως ΑΚΕΛ τασσόμαστε υπέρ της ενδυνάμωσης της ορθολογιστικής και βιώσιμης αξιοποίηση των ΑΠΕ υπέρ της κοινωνίας και της μάζας των πολιτών, με κύριο γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
      Αγροτική Οικονομία Ο Αγροτικός τομέας της Κύπρου παρουσιάζει σήμερα εικόνα συρρίκνωσης και παρακμής που οφείλεται σε διάφορους λόγους και παράγοντες. Προτείνουμε όπως:  
  • Η Αγροτική Ανάπτυξη αντιμετωπιστεί ως εθνικό πρόβλημα και τύχει ύψιστης προτεραιότητας στην Κυβερνητική πολιτική.
  • Να εκπονηθεί επιστημονική και ολοκληρωμένη μελέτη, για ανάλυση των λόγων και παραγόντων που οδήγησαν την Αγροτική Οικονομία στη σημερινή της κατάσταση.
  • Να αξιολογηθούν άμεσα τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2004-2006 και 2007 - 2013 ως προς τη συμβολή τους στην Αγροτική Ανάπτυξη της Κύπρου και άμεσα να εφαρμοστεί το ήδη κατά δύο χρόνια καθυστερημένο ΠΑΑ 2014-2020.
  • Η περιφερειακή ανάπτυξη να αποτελέσει ακρογωνιαία προσέγγιση στα Αναπτυξιακά Προγράμματα της Αγροτικής Οικονομίας.
  • Να αξιοποιηθούν η έρευνα, η Εκπαίδευση και η Καινοτομία ως εργαλεία στήριξης της Αγροτικής  Οικονομίας.
  • Να γίνει μελέτη νέων τεχνικων καλλιέργειας, καθώς και μελέτη για προώθηση νέων καλλιεργειών.
  • Να αρθεί η φορολόγηση για όλη τη γεωργική καλλιεργημένη γη.
  • Να τερματιστεί η αισχροκέρδεια στα φυτοφάρμακα και τα κτηνιατρικά φάρμακα.
  • Να αποτραπεί το ξεπούλημα των συνδεδεμένων με τη γεωργία - κτηνοτροφία εμπορικών καταστημάτων και υποδομών του Συνεργατισμού.
  • Να γίνει μελέτη για Χρηματοδότηση και προμήθεια γεωργικών εφοδίων μετά την απώλεια του ρόλου που επιτελούσε ο Συνεργατισμός.
  • Να αποτραπεί η διάλυση και το ξεπούλημα του ΟΓΑ, της ΕΣΚ, του Συμβουλίου Πατατών. Εξυγίανση όπου χρειάζεται, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση τους.
  • Άμεσα να ψηφιστεί το Μητρώο Αγροτών.

  421
  0
  0, βαθμολόγησαν 0

  Πρόσφατα Σχόλια

   Αγροτική Πολιτική / Περιβάλλον

   Το Δημοκρατικό Κόμμα υποστηρίζει πως η κατάρτιση ουσιαστικής πολιτικής για το περιβάλλον αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής και οικολογικής κρίσης, το Δημοκρατικό Κόμμα υποστηρίζει: Εκπόνηση και εφαρμογή […]

   Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ) για Αγροτική Πολιτική / Περιβάλλον

   Το Δημοκρατικό Κόμμα υποστηρίζει πως η κατάρτιση ουσιαστικής πολιτικής για το περιβάλλον αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής και οικολογικής κρίσης, το Δημοκρατικό Κόμμα υποστηρίζει:

   • Εκπόνηση και εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής για την προστασία των περιοχών Φύση 2000
   • Κήρυξη περιοχών ανεκτίμητου φυσικού πλούτου σε εθνικά πάρκα, με στήριξη των κατοίκων των περιοχών αυτών
   • Παραχώρηση χαλίτικης γης σε ανέργους για γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες, ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία
   • Πλήρης απαγόρευση της ανεξέλεγκτης λατομίας
   • Καταγγελία στην ΕΕ της συστηματικής καταστροφής του περιβάλλοντος που συντελείται στις κατεχόμενες περιοχές (π.χ εκμετάλλευση Πενταδάκτυλου)
   • Προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, η οποία και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας
   • Θέσπιση ποινών για την κακοποίηση των ζώων καθώς και εκπόνηση μιας ενιαίας στρατηγικής για τα ζώα και τα καταφύγια τους
   • Παροχή εναυσμάτων και κινήτρων για σύμπτυξη γεωργικών μονάδων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την οικονομική βιωσιμότητα τους

   393
   0
   0, βαθμολόγησαν 0

   Πρόσφατα Σχόλια

    Αγροτική Πολιτική / Περιβάλλον

    Η ΕΔΕΚ ενστερνιζόμενη τις περιβαλλοντικές και οικολογικές ανησυχίες θεωρεί πως η κατάρτιση ενιαίας στρατηγικής κρίνεται επιβεβλημένη, ώστε η Κύπρος να οδηγηθεί στην αειφόρο ανάπτυξη. Ειδικότερα, η ΕΔΕΚ υποστηρίζει τις εξής […]

    ΕΔΕΚ- Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών για Αγροτική Πολιτική / Περιβάλλον

    Η ΕΔΕΚ ενστερνιζόμενη τις περιβαλλοντικές και οικολογικές ανησυχίες θεωρεί πως η κατάρτιση ενιαίας στρατηγικής κρίνεται επιβεβλημένη, ώστε η Κύπρος να οδηγηθεί στην αειφόρο ανάπτυξη. Ειδικότερα, η ΕΔΕΚ υποστηρίζει τις εξής θέσεις:

    • Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, που έχει στόχο την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων με τρόπο που να καλύπτονται οι ανθρώπινες ανάγκες του παρόντος
    • Ενίσχυση και καλλιέργεια οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, η οποία θα διαπνέεται από το σεβασμό προς την φύση
    • Εισαγωγή και ανάπτυξη επενδύσεων σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας όπως η ανακύκλωση απορριμμάτων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, βιομάζα κ.α.)
    • Προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας μέσω των διαφόρων εκστρατειών και προγραμμάτων
    • Ενίσχυση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας μέσω προϊόντων φιλικότερων προς το περιβάλλον
    • Αξιοποίηση της υπαίθρου μέσω της ανάπτυξης του αγροτουρισμού
    • Παροχή κινήτρων και εναυσμάτων στους νέους για την επιστροφή στην ύπαιθρο (π.χ φοροαπαλλαγή, χορηγίες).

    367
    0
    0, βαθμολόγησαν 0

    Πρόσφατα Σχόλια

     Αγροτική Πολιτική / Περιβάλλον

     Η Αγροτική πολιτική είναι ένας από τους πρωτογενείς πυλώνες της οικονομίας που εντάσσεται στη στρατηγική διασφάλισης της αυτάρκειας σε βασικά είδη τροφίμων την οποία  οφείλει να χαράσσει κάθε καλά οργανωμένο […]

     Συμμαχία Πολιτών για Αγροτική Πολιτική / Περιβάλλον

     Η Αγροτική πολιτική είναι ένας από τους πρωτογενείς πυλώνες της οικονομίας που εντάσσεται στη στρατηγική διασφάλισης της αυτάρκειας σε βασικά είδη τροφίμων την οποία  οφείλει να χαράσσει κάθε καλά οργανωμένο κράτος. Καλύπτει τους κλάδους της Γεωργίας, της Κτηνοτροφίας και της Αλιείας και, παράλληλα με την πολιτική που μεριμνά για την προστασία του Περιβάλλοντος, κατέχει βαρύνουσα σημασία στα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως Συμμαχία Πολιτών θεωρούμε ότι η αγροτική πολιτική της χώρας μας υστερεί σε σύγκριση με άλλους τομείς της οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός και οι υπηρεσίες. Για να υποστηρίξουμε τον ισχυρισμό μας αρκεί να αναφέρουμε την αδυναμίας μας ως κράτος να επιτύχουμε την κατοχύρωση χαρακτηρισμού (σήμανσης) του χαλλουμιού ως κυπριακό προϊόν, τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και εξάρτησή του από επιδοτήσεις και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που υφίσταται η εγχώρια αγροτική παραγωγή από τρίτες χώρες και ιδίως από το λαθρεμπόριο με την Τουρκία. Η Αγροτική Πολιτική της Κύπρου χρειάζεται ρηξικέλευθες αποφάσεις και άμεσα μέτρα που θα στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα: Πρώτο, στην αύξηση της παραγωγής με προσανατολισμό τις βιολογικές καλλιέργειες και εκτροφές πτηνών και ζώων που αποτελούν είδη βασικής διατροφής, τα οποία θα μπορούν να καταναλωθούν επιτόπια ή και να εξαχθούν. Δεύτερο, στην οικονομική και επιστημονική στήριξη των αγροτών και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η οποία μπορεί να προκύψει με την παροχή κινήτρων σε όσους έχουν ή θέλουν να αποκτήσουν τις γνώσεις και επιθυμούν να ασχοληθούν με τον τομέα. Τρίτο, με την επιχορήγηση κλάδου έρευνας και καινοτομίας για την Αγροτική Οικονομία σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέταρτο, με την αλλαγή της νομοθεσίας που αφορά στην εισαγωγή εργατών από τρίτες χώρες και την παροχή οικονομικών κινήτρων στους αγρότες για πρόσληψη Κυπρίων ή/και κοινοτικών. Ταυτόχρονα, η μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια οποιουδήποτε προγράμματος αγροτικής οικονομίας ως θεμελιώδης κανόνας αειφόρου ανάπτυξης. Τα σφαγεία θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν ώστε να μη δημιουργούν κινδύνους με τα απόβλητά τους, η διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα, η προέλευση και χρήση φυτοφαρμάκων θα πρέπει να ελεγχθεί και να περιοριστεί - και εδώ το Κρατικό Χημείο θα πρέπει να αναλάβει σημαντικότερο ρόλο, η διάδοση γενετικά τροποποιημένων σπόρων και φυτών θα πρέπει να απαγορευτεί.

     409
     0
     0, βαθμολόγησαν 0

     Πρόσφατα Σχόλια

      Αγροτική Πολιτική / Περιβάλλον

      Το Κίνημα Αλληλεγγύη ενστερνίζεται τη θέση πως θα πρέπει να δοθεί άμεση έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου, μέσω στοχευμένων προγραμμάτων και εκστρατειών και προτείνει: Αύξηση των περιβαλλοντικών […]

      Αλληλεγγύη για Αγροτική Πολιτική / Περιβάλλον

      Το Κίνημα Αλληλεγγύη ενστερνίζεται τη θέση πως θα πρέπει να δοθεί άμεση έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου, μέσω στοχευμένων προγραμμάτων και εκστρατειών και προτείνει:

      • Αύξηση των περιβαλλοντικών δαπανών, με δεδομένο την οικονομική ανάκαμψη του τόπου
      • Πλήρωση των κενών θέσεων του Τμήματος Δασών, ούτως ώστε αυτό να καταστεί αποτελεσματικότερο
      • Δημιουργία μιας ανεξάρτητης επιτροπής για την διερεύνηση των πρόσφατων πυρκαγιών
      • Ενίσχυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας (π.χ στελέχωση, αγορά ή ενοικίαση πτητικών μέσων)
      • Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε καθορισμένες τοποθεσίες από το Τμήμα Δασών
      • Ανάπτυξη και οργάνωση εθελοντικών ομάδων και οργανώσεων για την αντιμετώπιση των οικολογικών καταστροφών
      • Καλλιέργεια οικολογικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας, μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκστρατειών.

      357
      0
      0, βαθμολόγησαν 0

      Πρόσφατα Σχόλια


       Δύνανται να επιλεχθούν έως 8 κόμματα. Για να τροποποιήσετε τις επιλογές σας, επιστρέψτε στην αρχική σελίδα.