Δημοκρατία Επόμενης Γενιάς

PolicyMonitor : Για πρώτη φορά, δείτε συγκριτικά τις θέσεις των κομμάτων. Σχολιάστε, προτείνετε, διαδώστε.

Σύγκριση θέσεων των κομμάτων:
 • Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ)
 • ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις
 • Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ)
 • ΕΔΕΚ- Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών
 • Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
 • Συμμαχία Πολιτών
 • Αλληλεγγύη
Θεματικές:
 • Εκπαίδευση/Παιδεία

 
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ)
ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ)
ΕΔΕΚ- Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Συμμαχία Πολιτών
Αλληλεγγύη

Εκπαίδευση/Παιδεία

Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η επένδυση στη γνώση αποτελεί τη σημαντικότερη και πιο αναγκαία πρωτοβουλία προς ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα και τους νέους μας. Με την εφαρμογή […]

Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ) για Εκπαίδευση/Παιδεία

Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η επένδυση στη γνώση αποτελεί τη σημαντικότερη και πιο αναγκαία πρωτοβουλία προς ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα και τους νέους μας. Με την εφαρμογή μιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής και με την παράλληλη ενίσχυση του πολιτισμού, της πολιτιστικής δημιουργίας και του αθλητισμού, προωθούμε τις αξίες της ισότητας, της συμμετοχικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Στόχος μας, η δια βίου ισορροπημένη ανάπτυξη και ολόπλευρη καλλιέργεια του ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια διαμορφώσαμε και ξεκινήσαμε την εφαρμογή σειράς εκσυγχρονιστικών τομών που ήδη φέρνουν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Παρά τις δυσκολίες και αντιδράσεις που φάνταζαν ανυπέρβλητες, αλλά και τις ατέρμονες συζητήσεις των 34 χρόνων που προηγήθηκαν, προχωρήσαμε στη σταδιακή κατάργηση του καταλόγου διοριστέων. Αναβαθμίζουμε έτσι την ποιότητα της παιδείας μας και δίνουμε την ευκαιρία σε νέους προσοντούχους να διοριστούν χωρίς να περιμένουν για δεκαετίες τη σειρά τους. Διαμορφώσαμε ένα νέο, σύγχρονο Λύκειο, με κατευθύνσεις επιλογής μαθημάτων σε τομείς αιχμής, καταργώντας τον προβληματικό θεσμό του Ενιαίου Λυκείου. Με τη συνδρομή 400 πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών και τεχνοκρατών, διαμορφώσαμε νέα αναλυτικά προγράμματα και εκδώσαμε 367 νέα βιβλία, εκσυγχρονίζοντας το περιεχόμενο των μαθημάτων. Κεντρικός μας πυλώνας είναι η συστηματική και συνεχής μετεξέλιξη του εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω και της αξιοποίησης των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας των μαθημάτων. Έχουμε θεσπίσει νέους κανονισμούς που εκσυγχρονίζουν τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και προωθούμε τους αντίστοιχους για τα σχολεία της Δημοτικής. Αυξάνουμε σταδιακά το ηλικιακό όριο εισδοχής των μαθητών στο Δημοτικό στα έξι (6) έτη, εναρμονιζόμενοι με τα ισχύοντα στην Ευρώπη. Με το νέο πλαίσιο για το θεσμό των Παγκύπριων Εξετάσεων, διαχωρίζουμε τις εξετάσεις απόλυσης από τις εξετάσεις εισδοχής, ξεκινώντας από τη σχολική χρονιά 2019-2020. Στόχος μας, η ολοκλήρωση της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του τρόπου με τον οποίο αξιολογούνται οι μαθητές, τόσο στη Μέση όσο και στη Δημοτική εκπαίδευση. Προωθούμε παράλληλα την ολοκληρωμένη εφαρμογή ενός σύγχρονου Σχεδίου Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου, με βάση το οποίο παρέχονται σαφή κίνητρα στους λειτουργούς της παιδείας να επιμορφώνονται και να βελτιώνουν συστηματικά τις εκπαιδευτικές τους ικανότητες. Δημιουργήσαμε το θεσμό και λειτουργήσαμε ήδη δέκα (10) Μουσικά και Αθλητικά Γυμνάσια και επεκτείναμε τα Αθλητικά Λύκεια σε όλες τις πόλεις, με τη δημιουργία τριών (3) νέων, με αξιοθαύμαστα αποτελέσματα και διεθνείς διακρίσεις. Ιδιαίτερα επιτυχή αποδείχθηκαν και τα Δημόσια Θερινά Σχολεία που λειτουργήσαμε για πρώτη φορά και προγραμματίζουμε να επεκτείνουμε, εξυπηρετώντας, κυρίως, ευάλωτες ομάδες και οικογένειες σε απομακρυσμένες περιοχές. Στοχεύουμε επίσης στη δημιουργία νέων Σχολείων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς και στην καθολική εφαρμογή του Σχεδίου Επαγγελματικής Μάθησης που ήδη εφαρμόσαμε πιλοτικά. Στηρίζουμε ενεργά τους μαθητές μας μέσω της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, της παροχής της ευχέρειας δωρεάν απόκτησης πιστοποίησης ECDL και της σχεδιαζόμενης επέκτασης της ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στη διαδικασία της μάθησης. Εντάσσουμε νέους τομείς στη διδασκαλία όπως η ρομποτική, ο προγραμματισμός και η επιχειρηματικότητα, ενώ προωθούμε τη δυνατότητα Πιστοποίησης Ξένων Γλωσσών μέσα στο σχολείο. Επόμενη προτεραιότητα μας είναι η επέκταση του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου στο Δημοτικό και η εφαρμογή του σε Γυμνάσιο και Λύκειο με κυρίαρχο σκοπό κάθε μαθητής να μπορεί στο σχολικό περιβάλλον να καλλιεργεί περαιτέρω τις πολιτισμικές, τεχνολογικές, εκπαιδευτικές και συμμετοχικές δυνατότητες που είναι σχετικές με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα και ταλέντα. Στόχος μας, στην επόμενη πενταετία, να ολοκληρώσουμε την πλήρη ψηφιοποίηση τόσο της διοίκησης των σχολείων όσο και της διδακτέας ύλης, μέσα από τη δημιουργία ενός προηγμένου πληροφοριακού́ συστήματος το οποίο παράλληλα θα διευκολύνει την επικοινωνία, θα βελτιώσει τη διαχείριση των πληροφοριών και θα πετύχει τον αυτοματισμό́ των διαδικασιών. Επιδίωξή μας ακόμη, η επίτευξη της παιδαγωγικής και διοικητικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων για την αποτελεσματικότερη και πιο άμεση διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών τους, καθώς και ο εκ βάθρων εκσυγχρονισμός του θεσμού των Σχολικών Εφοριών για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων και διασφάλιση της χρηστής διοίκησης. Ταυτόχρονα, προωθούμε τον πλήρη εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων, για να ανταποκρίνονται στις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης, τόσο σε σχέση με την ποιότητα, όσο και τα τεχνικά και διοικητικά προαπαιτούμενα. Με την ενίσχυση των προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού που σχεδιάζουμε, αλλά και τη χαρτογράφηση των μελλοντικών αναγκών στην αγορά εργασίας που ολοκληρώσαμε, επιδιώκουμε την παροχή καλύτερης καθοδήγησης στους νέους μας για να επιλέγουν κατευθύνσεις που θα τους παρέχουν αυξημένες δυνατότητες απασχόλησης. Στο πλαίσιο και του νέου μοντέλου ανάπτυξης της χώρας, εντείνουμε τη μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης και διεθνοποίησης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω τόσο των Δημόσιων, όσο και των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, καταγράφοντας ήδη πολύ θετικά αποτελέσματα.

728
0
0, βαθμολόγησαν 0

Πρόσφατα Σχόλια

  Εκπαίδευση/Παιδεία

  Η Παιδεία αποτελεί δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, το οποίο πρέπει να προσφέρεται δωρεάν σε όλους, να είναι υψηλής ποιότητας και να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης, συμμετοχής και επιτυχίας σε όλες […]

  ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις για Εκπαίδευση/Παιδεία

  Η Παιδεία αποτελεί δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, το οποίο πρέπει να προσφέρεται δωρεάν σε όλους, να είναι υψηλής ποιότητας και να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης, συμμετοχής και επιτυχίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. • Επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 χρόνων και αναβάθμιση υλικοτεχνικών υποδομών στα δημόσια νηπιαγωγεία. • Προώθηση της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης για σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο με: o Δημιουργία αυτόνομης διοικητικής δομής που θα διαμορφώνει και θα αξιολογεί συνεχώς τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα και θα τα αναπροσαρμόζει στη βάση επιστημονικών δεδομένων. o Τη δημιουργία πιλοτικού προγράμματος πέντε δημοτικών σχολείων (ένα ανά επαρχία) με ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μειωμένων διδακτικών ωρών και ανάπτυξης δεξιοτήτων • Επαναξιολόγηση του θεσμού των ειδικών μονάδων και αναθεώρηση της Νομοθεσίας περί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Στόχος, ο συνολικός εκσυγχρονισμός της ειδικής εκπαίδευσης που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. • Επέκταση της δημόσιας δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης από 10 σε 12 χρόνια και δημιουργία μιας νέας ενότητας δωδεκάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. • Τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και απάλειψη όλων των απαράδεκτων και αναχρονιστικών προνοιών που περιλαμβάνουν. • Αξιολόγηση της πρόνοιας που προβλέπει την εισαγωγή των εξετάσεων τετραμήνων από τη σχολική χρονιά 2018-2019. • Αναβάθμιση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων Τεχνικών Σχολών για ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία Περιφερειακών Τεχνικών Σχολών, με στόχο τη σημαντική αύξηση του ποσοστού μαθητών που φοιτούν σε αυτά. • Ριζική και ολοκληρωμένη αναμόρφωση των Εσπερινών Λυκείων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, με νέα ωρολόγια και νέα αναλυτικά προγράμματα, καθώς και εξειδίκευση στη διδασκαλία ενήλικων ατόμων. • Δημιουργία, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, περιφερειακών κέντρων απασχόλησης, κατάρτισης και κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία μετά τα είκοσι ένα τους χρόνια. • Επέκταση της δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με νέα τμήματα και σχολές. • Ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων εκπαιδευτικών. Κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών στα ΚΙΕ, στα μουσικά και αθλητικά σχολεία, στα απογευματινά προγράμματα, ΜΙΕΕΚ και ολοήμερων. • Πλήρης αναγνώριση των 30μηνων εκπαιδευτικών ως αορίστου χρόνου. Θεσμοθέτηση εργασιακών δικαιωμάτων των αντικαταστατών εκπαιδευτικών. • Συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας του Κυπριακού Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας Εκπαίδευσης και τροποποίηση των διατάξεών του. • Ενίσχυση της στήριξης των φοιτητών με αύξηση της φοιτητικής χορηγίας και βελτίωση της μέριμνας.

  748
  0
  0, βαθμολόγησαν 0

  Πρόσφατα Σχόλια

   Εκπαίδευση/Παιδεία

   Για τη συνεχή αναβάθμιση της παιδείας και της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Κύπρο, το Δημοκρατικό Κόμμα καταθέτει τις εξής προτάσεις: Ενίσχυση της στήριξης που παρέχεται τόσο στα δημόσια όσο και στα […]

   Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ) για Εκπαίδευση/Παιδεία

   Για τη συνεχή αναβάθμιση της παιδείας και της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Κύπρο, το Δημοκρατικό Κόμμα καταθέτει τις εξής προτάσεις:

   • Ενίσχυση της στήριξης που παρέχεται τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κατάρτιση και υλοποίηση ενός προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
   • Καθιέρωση νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μονάδων καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού.
   • Επέκταση και ενίσχυση του θεσμού των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
   • Προώθηση της διασύνδεσης μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, ώστε να μειωθεί η εργασία
   • Ενίσχυση της ειδικής εκπαίδευσης με προσωπικό και πόρους, ώστε να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική και ανθρωποκεντρική.

   714
   0
   0, βαθμολόγησαν 0

   Πρόσφατα Σχόλια

    Εκπαίδευση/Παιδεία

    Η ΕΔΕΚ υποστηρίζει πως αποτελεί αδήριτη ανάγκη η κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και όχι αποσπασματικές ενέργειες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η ΕΔΕΚ προτείνει τα ακόλουθα: Ενίσχυση […]

    ΕΔΕΚ- Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών για Εκπαίδευση/Παιδεία

    Η ΕΔΕΚ υποστηρίζει πως αποτελεί αδήριτη ανάγκη η κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και όχι αποσπασματικές ενέργειες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η ΕΔΕΚ προτείνει τα ακόλουθα:

    • Ενίσχυση της στήριξης των δημοσίων σχολείων από το κράτος εφαρμόζοντας ταυτόχρονα και επέκταση του θεσμού των Ολοήμερων Σχολείων, στη βάση σωστού και έγκαιρου προγραμματισμού
    • Ενίσχυση των Προγραμμάτων ΔΡΑΣΕ
    • Προώθηση και ανάπτυξη του θεσμού του Θερινού Σχολείου
    • Αναθεώρηση του θεσμού του Γραμματειακού Προσωπικού των Δημοτικών Σχολείων
    • Κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την επιμόρφωση του προσωπικού, μέσω διαφόρων προγραμμάτων και εκστρατειών
    • Εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ώστε να τους ωθεί στην ανάδειξη των ταλέντων και ικανοτήτων τους
    • Κατάρτιση ισότιμης μεταχείρισης των μαθητών – τελειόφοιτων είτε αυτοί προέρχονται από δημόσια είτε από ιδιωτικά σχολεία (π.χ πρόσβαση των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων στις Παγκύπριες Εξετάσεις χωρίς επιπλέον κόστος)
    • Προώθηση προγραμμάτων στα σχολεία που να αποσκοπούν στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και βούλησης.

    725
    0
    0, βαθμολόγησαν 0

    Πρόσφατα Σχόλια

     Εκπαίδευση/Παιδεία

     Με άξονα την ενίσχυση και τη βελτίωση του υφιστάμενου εκπαιδευτικού συστήματος, το Κίνημα θεωρεί πως αποτελεί αδήριτη ανάγκη: Η προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη στην Μέση Εκπαίδευση […]

     Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών για Εκπαίδευση/Παιδεία

     Με άξονα την ενίσχυση και τη βελτίωση του υφιστάμενου εκπαιδευτικού συστήματος, το Κίνημα θεωρεί πως αποτελεί αδήριτη ανάγκη:

     • Η προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη στην Μέση Εκπαίδευση (διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα)
     • Η ενίσχυση της παρουσίας Ψυχολόγων και Κοινωνιολόγων στις Σχολικές Μονάδες Ο ανασχεδιασμός του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης και μεταφορά του Προγράμματος στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο
     • Η ενίσχυση τόσο των Τεχνικών όσο και των Μεταλυκειακών Σχολών, μέσω των διαφόρων αναπυξιακών προγραμμάτων
     • Η ύπαρξη νομοθετικής ρύθμισης για τους νεοεισερχόμενους αγγλόγλωσσους μαθητές
     • Η ύπαρξη νομοθετικής ρύθμισης όσον αφορά την ειδική αγωγή
     • Ορθός προγραμματισμός των Πανεπιστημίων όσον αφορά τον αριθμό των παρεχόμενων θέσεων
     • Ενίσχυση της Συμβουλευτικής καθοδήγησης στα σχολεία, με την προώθηση της εβδομάδας εργασίας τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο
     • Η επαναφορά του προγράμματος Μεντωρικής και στήριξης νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών
     • Η κατάρτιση κριτηρίων τοποθέτησης για τα Διευθυντικά Στελέχη, μέσω της διαφάνειας γεγονός που θα ενισχύσει τα συναισθήματα αξιοκρατίας
     • Η επάναλειτουργία του Δασικού Κολεγίου Τρόοδους, το οποίο κατέχει σημαίνοντα ρόλο στην προστασία των δασών της χώρας μας
     • Η προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, μέσω ενημερωτικών δελτίων
     • Ενίσχυση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα επικοινωνίας Διάθεση κονδυλίων για βελτίωση και ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

     664
     0
     0, βαθμολόγησαν 0

     Πρόσφατα Σχόλια

      Εκπαίδευση/Παιδεία

      Η Συμμαχία Πολιτών θεωρεί το θεσμό της Παιδείας ως τον ακρογωνιαίο λίθο για την ευημερία και την πρόοδο κάθε λαού και κάθε δημοκρατικού κράτους. Οι ιλιγγιώδεις κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές […]

      Συμμαχία Πολιτών για Εκπαίδευση/Παιδεία

      Η Συμμαχία Πολιτών θεωρεί το θεσμό της Παιδείας ως τον ακρογωνιαίο λίθο για την ευημερία και την πρόοδο κάθε λαού και κάθε δημοκρατικού κράτους. Οι ιλιγγιώδεις κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση που πλήττει τον τόπο μας επέτειναν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα της Παιδείας. Το διαπιστώνουμε αυτό από τις μειωμένες επιδόσεις των μαθητών στην εγκύκλια εκπαίδευση και ιδίως στα αποτελέσματα των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το διαπιστώνουμε από τις παρεμβάσεις καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης και πανεπιστημιακών οι οποίοι παρατηρούν ολοένα και συχνότερα πως οι απόφοιτοι λυκείων εισάγονται στα πανεπιστήμια χωρίς να είναι σε θέση να εκφραστούν (γραπτά και προφορικά) στη μητρική τους γλώσσα με την απαιτούμενη αρτιότητα, ούτε και διαθέτουν την κριτική σκέψη που είναι αναγκαίο εργαλείο της έρευνας και της προόδου που απαιτεί η φοίτηση σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το διαπιστώνουμε από το γεγονός ότι πολλοί νέοι μας απαξιώνουν την πολιτική και γενικότερα τη συμμετοχή στα κοινά ενώ άλλοι, ευτυχώς όχι πολλοί, στρέφονται σε παραβατικές συμπεριφορές οι οποίες δεν συνάδουν με τον πολιτισμό που κληρονομήσαμε και με τον πολιτισμό που επιδιώκουμε ως κοινωνία να δημιουργήσουμε. Θα περιοριστούμε σε αυτά μόνο τα παραδείγματα, παρόλο που ο κατάλογος είναι πολύ μακρύς. Το Κίνημά μας τάσσεται υπέρ μιας πολιτικής διαρκούς μεταρρύθμισης της Παιδείας που πρέπει να αρχίσει δίχως άλλη χρονοτριβή από τη διαδικασία ενδελεχούς καταγραφής των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα. Στην εφαρμογή της πολιτικής αυτής πρέπει να συμμετέχουν οι αντιπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευόμενοι, γονείς, νομοθέτες. Στόχος της θα είναι η κατάδειξη του είδους της Παιδείας που θέλουμε και των τρόπων για να την αποκτήσουμε. Οραματιζόμαστε μια Παιδεία που να οδηγεί τους νέους μας στην Γνώση και όχι στη συσσώρευση γνώσεων. Θέλουμε τους μαθητές της εγκύκλιας εκπαίδευσης να αποφοιτούν έχοντας κατακτήσει με πληρότητα τη μητρική τους γλώσσα, την ικανότητα της κριτικής σκέψης και της έρευνας, την αγάπη για την πατρίδα και τις παραδόσεις τους, την αλληλεγγύη για τον γνωστό και άγνωστο συνάνθρωπό τους, το πάθος για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας και για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Θέλουμε να οπλίζονται με τη μόρφωση και τις πρακτικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά αμέσως μετά την δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους ή θα τους οδηγήσουν με επιτυχία σε ανώτερες και ανώτατες σπουδές. Θέλουμε επίσης τους αποφοίτους των ανώτερων και ανώτατων σχολών να κατέχουν το αντικείμενο της επιστήμης τους σε βαθμό που να μπορούν να το διδάξουν στις σχολικές και πανεπιστημιακές αίθουσες και να το ασκήσουν ως επάγγελμα.

      801
      0
      0, βαθμολόγησαν 0

      Πρόσφατα Σχόλια

       Εκπαίδευση/Παιδεία

       Η Παιδεία και η Εκπαίδευση αποτελούν τα θεμέλια της αλκής του Έθνους και της συνοχής και δυναμικής της κοινωνίας, αφού αποτελούν την πρώτη ύλη για την καλλιέργεια συνετών πολιτών. Τη […]

       Αλληλεγγύη για Εκπαίδευση/Παιδεία

       Η Παιδεία και η Εκπαίδευση αποτελούν τα θεμέλια της αλκής του Έθνους και της συνοχής και δυναμικής της κοινωνίας, αφού αποτελούν την πρώτη ύλη για την καλλιέργεια συνετών πολιτών. Τη πιο πάνω θέση σαφέστατα συμμερίζεται και το Κίνημα Αλληλεγγύη, το οποίο και θεωρεί πως ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος, αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Ειδικότερα, το κίνημα αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας εκπαίδευσης που να διαπνέεται από τις αξίες του αλληλοσεβασμού, του αλτρουισμού, της κριτικής σκέψης, του ανθρωπισμού, της ειλικρίνειας, της καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης καθώς και του πατριωτισμού και συνειδητοποίησης της ιστορικής πορείας της Κύπρου. Με άξονα λοιπόν τη συνολική αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος το Κίνημα Αλληλεγγύη υποστηρίζει:

       • Προώθηση της αυτονόμησης και της λογοδοσίας των σχολικών μονάδων
       • Παραχώρηση εκτελεστικών εξουσιών στους διευθυντές των σχολικών μονάδων καθώς και κατάργηση του διδακτικού τους χρόνου, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
       • Ενίσχυση της συνεχούς αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
       • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών μέσω των διαφόρων προγραμμάτων (π.χ εισαγωγή συστήματος κινήτρων)
       • Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων για τη διαμόρφωση συγχρόνων και αποτελεσματικών επιστημόνων, ερευνητών, τεχνικών και εξειδικευμένου προσωπικού
       • Ενίσχυση και προώθηση των γνώσεων που παρέχονται έτσι ώστε να συνδέονται με την αγορά εργασίας και την επαγγελματική αποκατάσταση.

       711
       0
       0, βαθμολόγησαν 0

       Πρόσφατα Σχόλια


        Δύνανται να επιλεχθούν έως 8 κόμματα. Για να τροποποιήσετε τις επιλογές σας, επιστρέψτε στην αρχική σελίδα.