Δημοκρατία Επόμενης Γενιάς

Navigation Menu
%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%bd%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%85

Ελένη Μαύρου

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην κατεχόμενη Κερύνεια στις 2 Φεβρουαρίου 1961. Σπούδασε πολιτική μηχανική και πολιτική και διεθνείς σχέσεις και είναι η εκτελεστική πρόεδρος του ομίλου επικοινωνίας «Διάλογος». Διετέλεσε βουλευτής Λευκωσίας (2006-2011), δήμαρχος Λευκωσίας και υπουργός Εσωτερικών. Εξελέγη βουλευτής Κερύνειας για πρώτη φορά τον Μάιο του 2016.

13 Jun 2018

Σχέδια Παροχής Κινήτρων για απασχόληση ανέργων μέχρι 25 ετών και άνω των 50 ετών

Απάντηση ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2018 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.490, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου «Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: Προκηρύχθηκαν συνολικά τρεις προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων, τόσο για το  Η 3η πρόσκληση αφορά την περίοδο 7.8.2017 - 13.2.2018 και έχουν παραληφθεί 841 αιτήσεις (στόχος 700 αιτήσεις) για συμμετοχή στο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την απασχόληση ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών και 596 αιτήσεις (στόχος 500 αιτήσεις) για συμμετοχή στο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 251 αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την απασχόληση ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών και υπογράφθηκαν 164 Συμφωνίες Δημόσιας Χρηματοδότησης. Έχουν, επίσης, εγκριθεί 184 αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών και υπογράφθηκαν 150 Συμφωνίες Δημόσιας Χρηματοδότησης. Το κονδύλι που αφορά στην 3η πρόσκληση για συμμετοχή στο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την απασχόληση ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών ανέρχεται σε €4.000.000 και το αντίστοιχο κονδύλι για συμμετοχή στο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών ανέρχεται σε €4.200.000. Τα κονδύλια τα οποία αναμένεται να απορροφηθούν θα εξαρτηθούν από τις εγκρίσεις των αιτήσεων και, με βάση εμπειρία από προηγούμενα Σχέδια Χορηγιών, αναμένεται να πλησιάσουν το 85% του προϋπολογισμού.»

20 Apr 2018

Υλικές συνθήκες υποδοχής για αιτητές ασύλου

Απάντηση ημερομηνίας 18 Απριλίου 2018 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.330, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου «Αναφέρομαι στην ανωτέρω Κοινοβουλευτική Ερώτηση και επιθυμώ να σας ενημερώσω τα ακόλουθα:

 1. Οι κάτοχοι καθεστώτος διεθνούς και συμπληρωματικής προστασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, με βάση τον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο.
 2. Σε όλους τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, περιλαμβανομένων και των πολιτικών προσφύγων και δικαιούχων συμπληρωματικής προστασίας που πληρούν τις πρόνοιες της νομοθεσίας, παρέχεται μηνιαίο επίδομα ενοικίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη το μέγεθος και τη σύνθεση της οικογένειας.
 3. Κατόπιν τροποποίησης της νομοθεσίας, από τον Αύγουστο 2013 στους αιτητές ασύλου παρέχονται υλικές συνθήκες υποδοχής, σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου και την παράγραφο 3 του Κανονισμού 14 των περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής) Κανονισμών του 2005 έως 2013. Η βοήθεια για είδη τροφής, ρουχισμού και υπόδησης παραχωρείται με δελτία στις αρχές κάθε μήνα. Επίσης παρέχεται σε μετρητά, βοήθεια για τα έξοδα ηλεκτρισμού, ύδρευσης και μικροεξόδων όπως και το επίδομα ενοικίου, το οποίο καταβάλλεται απευθείας στον ιδιοκτήτη.
 4. Τα δελτία σίτισης και ρουχισμού εξαργυρώνονται από διάφορους οικονομικούς φορείς, που έχουν συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, απευθύνεται σε οικονομικούς φορείς μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίοι απασχολούν από 1-5 άτομα και προμηθεύουν τρόφιμα, είδη ένδυσης και υπόδησης, ή παρέχουν φαγητό σε δικό τους χώρο. Η Πρόσκληση δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και είναι ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
 5. Οι ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, συμπληρώνοντας ειδικό έντυπο με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Οι όροι συνεργασίας με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δεν είναι ανταγωνιστικοί. Μπορούν να λάβουν μέρος όσοι οικονομικοί φορείς το επιθυμούν, αφού πληρούν τους όρους του περιγράμματος συνεργασίας και υπογράψουν συμβόλαιο με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.
 6. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν συνεργασία με οικονομικούς φορείς σε όλες τις Επαρχίες, (εκτός από την Επαρχία Αμμοχώστου, στην οποία προς το παρόν δεν διαμένουν αιτητές ασύλου), ώστε να εξυπηρετούνται ικανοποιητικά οι δικαιούχοι (επισυνάπτεται κατάλογος εγκεκριμένων οικονομικών φορέων).
 7. Το ύψος των τιμών και η ποιότητα των προϊόντων που πωλούνται από τους υπό αναφορά οικονομικούς φορείς, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων.»
Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

22 Mar 2018

Εφαρμογή νομοθεσίας για άδειες εκπομπής ήχου - Κέντρα Αναψυχής

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.439, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με την εφαρμογή του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου του 2016 [Ν. 50(Ι)/2016]. Ο υπό αναφορά νόμος τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2017 με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος ηχορρύπανσης σε τουριστικές, και όχι μόνο, περιοχές, βελτιώνοντας και το τουριστικό μας προϊόν και την ποιότητα ζωής όσων κατοικούν σε περιοχές όπου λειτουργούν χώροι αναψυχής. Συγκεκριμένα, ζητείται να ενημερωθεί η Βουλή ως προς την πορεία υλοποίησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο για όλους τους εμπλεκομένους φορείς, καθώς και για τους ελέγχους που ασκεί η εκτελεστική εξουσία, ώστε να διαπιστωθεί η εναρμόνισή τους με τις ρυθμίσεις του νόμου. Παρακαλούμε περαιτέρω όπως ενημερωθεί η Βουλή για την ανταπόκριση των αρμόδιων αρχών στις δεσμεύσεις που απορρέουν από το νόμο και τους ελέγχους που ασκούνται από το αρμόδιο υπουργείο ως προς την πορεία υλοποίησης αυτών των δεσμεύσεων. Ως αρμόδιες αρχές στο νόμο ορίζονται οι οικείοι δήμοι ή έπαρχοι, ανάλογα με τα διοικητικά όρια, ή όπως αλλιώς οριστεί με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών. Παρακαλούμε όπως η απάντηση αποσταλεί το συντομότερο δυνατό.»

  Ερωτήσεις : 3

  Απαντήσεις : 3

 1. Αγαπητή κυρία Μαύρου

  Συχνά βλέπουμε άνθρωπους στην πολιτική να μετακινούνται από το ένα πόστο (από βουλευτές να γίνονται υπουργοί, από δήμαρχοι βουλευτές, από υπουργοί ευρωβουλευτές κλπ) στο άλλο και στην πραγματικότητα να μην έχουν κάνει άλλη εργασία για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό πως επηρεάζει την επαφή με την πραγματικότητα;

  Share
  VA:F [1.9.16_1159]
  Το βλέπουν θετικά 3 :: Το βλέπουν Αρνητικά 0
 2. %ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%bd%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%85

  Στη δική μου αντίληψη, η επαφή με την πραγματικότητα, με την καθημερινότητα, έχει περισσότερο να κάνει με τη συμπεριφορά και τις συνήθειες του ατόμου παρά με το πόστο του. Αν κάποιος εξακολουθεί, για παράδειγμα, να κάνει τα ψώνια για το σπίτι, να βάζει βενζίνη στο αυτοκίνητο του, να παίρνει τα παιδιά στο σχολείο, να στέκεται στην ουρά στην τράπεζα… τότε δεν νομίζω ότι χάνει την επαφή με την πραγματικότητα, όποιο πόστο και αν κατέχει. Το πιο σημαντικό όμως, τουλάχιστο στη δική μου αντίληψη, είναι να μπορεί να ακούει -όχι μόνο τους φίλους, τους δικούς του ανθρώπους, αλλά και κάποιον άγνωστο που θα τον σταματήσει στο δρόμο, στην καφετέρια, στο supermarket.

  Share
  VN:F [1.9.16_1159]
  Το βλέπουν θετικά 7 :: Το βλέπουν Αρνητικά 0
 3. Το ΑΚΕΛ ιστορικά αρχαιότερο κόμμα είχε πάντοτε τις καλύτερες σχέσεις με τους Κυπρίους-Τουρκοκύπριους. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να βοηθήσει την επίσπευση (1) Κατασκευής 2 αποχωρητηρίων στο προαύλιο της εκκλ. Αγίου Γεωργίου Πάνω Κερύνειας (2) Συμπλήρωση συντήρηση και άσκηση θρησκευτικών δικαιωμάτων Κερυνειωτών στην εκκλ.Αρχαγγέλου Μιχαήλ Κερύνειας (3) Συμπλήρωση διάσωσης Νοπογραφίας Αγίας Μαύρης-Χρυσοκάβας του 10ου αιώνος μ.Χ, (4) Τοποθέτηση στέγης στον ναό Παναγίας Χρυσοπολίτισσας στο λιμάνι (5) Επισκευή περιτοιχίσματος κοιμητηρίου Κερύνειας και επανόρθωση εσωτερικού?

  Share
  VA:F [1.9.16_1159]
  Το βλέπουν θετικά 2 :: Το βλέπουν Αρνητικά 0
 4. %ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%bd%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%85

  Αγαπητέ Γλαύκο

  Υπάρχουν ήδη κανάλια επικοινωνίας και συνεργασίας που μπορούν να αξιοποιηθούν για τα θέματα που αναφέρεις. Είναι από τη μια η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά στην οποία μπορεί να τεθεί το θέμα της Αγίας Μαύρης-Χρυσοκάβας και από την άλλη η διαδικασία του διαθρησκευτικού διαλόγου στην οποία μετέχουν και η Εκκλησία της Κύπρου και ο τουρκοκύπριος Μουφτής.

  Αν χρειάζεται η βοήθεια μας είτε για διευκόλυνση των πιο πάνω επαφών είτε για οτιδήποτε άλλο, είμαστε στη διάθεση σας.

  Share
  VN:F [1.9.16_1159]
  Το βλέπουν θετικά 2 :: Το βλέπουν Αρνητικά 0
 5. Αξιότιμη βουλευτή κα. Ελένη Μαύρου,

  Eίμαι ιδιοκτήτης κληρονομικού διαμερίσματος, το οποίο αποφάσισα να ενοικιάσω, για να εξασφαλίσω στην οικογένεια μου, μια πιο άνετη ζωή. Ωστόσο έπεσα θύμα, ενοικιαστών οι οποίοι δεν καταβάλλουν το ενοίκιο, ούτε και πληρώνουν κοινόχρηστα.

  Επικοινωνώ μαζί σας, ευελπιστώντας ότι θα προωθήσετε και στην Κύπρο, ανάλογες νομοθεσίες που υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου υπάρχει η δυνατότητα άμεσης έξωσης των ενοικιαστών, που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

  Ο δρόμος των δικαστηρίων είναι και μακροχρόνιος, στοιχίζει πάρα πολλά, ενώ στο τέλος της ημέρας είναι σχεδόν αδύνατο να πάρεις τα οφειλόμενα. Και το χειρότερο είναι ότι ο ενοικιαστής καταστρέφει το διαμέρισμα, χωρίς να υπάρχει τρόπος να πληρώσει τις ζημιές.

  Στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, φωτογραφίζεται το σπίτι κατά την ενοικίαση και πρέπει την ώρα που θα φεύγει ο ενοικιαστής να το παραδώσει στην ίδια κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχουν αυστηρές νομοθεσίες και καλείται ο ενοικιαστής να πληρώσει τις ζημιές.

  Την ίδια ώρα, εγώ ως νομοταγής πολίτης, πληρώνω ένα σωρό φόρους, χωρίς να μπορώ να εκμεταλλευτώ την περιουσία μου. Αντιθέτως συνεχώς ζημιώνω από την όλη κατάσταση.

  Σας παρακαλώ και πάλι να φροντίσετε να εναρμονιστούν οι κυπριακές νομοθεσίες, με τις ανάλογες ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Η κατάσταση είναι τραγική και δεν μπορώ να κάνω οτιδήποτε στο πλαίσιο πάντα των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Είμαι πάντοτε στη διάθεση σας, για περισσότερες πληροφορίες.

  Share
  VA:F [1.9.16_1159]
  Το βλέπουν θετικά 0 :: Το βλέπουν Αρνητικά 0
  • %ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%bd%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%85

   Αγαπητέ κ. Μάρτιν

   Είναι γεγονός ότι οι διαδικασίες στις οποίες είναι αναγκασμένος να καταφύγει ένας ιδιοκτήτης εως ότου φτάσει στην έξωση και στην ανάκτηση των οφειλόμενων ενοικίων είναι περίπλοκες και χρονοβόρες.  

   Τα παράπονα που φθάνουν συχνά κοντά μας για παρόμοια θέματα, καταδεικνύουν ότι η υφιστάμενη νομοθεσία χρήζει εκσυγχρονισμού. 

   Μεταξύ άλλων, αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή νομοθεσία και απλοποίηση των διαδικασιών για όλα τα ακίνητα, για όλων των ειδών ενοικιάσεις και για όλες τις περιοχές. Δυστυχώς, σήμερα, ακόμη και να εκδοθεί απόφαση του Δικαστηρίου, ο ιδιοκτήτης πρέπει να προχωρήσει σε επιπρόσθετες αιτήσεις και διαδικασίες για να ανακτήσει την κατοχή του υποστατικού του και να εισπράξει τα οφειλόμενα ενοίκια.

   Είναι από τα θέματα που μας απασχολούν συνεχώς αλλά χρειάζεται σοβαρή προεργασία από τη Νομική Υπηρεσία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αλλαγές.

   Share
   VN:F [1.9.16_1159]
   Το βλέπουν θετικά 0 :: Το βλέπουν Αρνητικά 0

Στείλε την ερώτησή σου

Αν ο Βουλευτής απαντήσει στην ερώτηση σου, θα ειδοποιηθείς μέσω email!

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης και το κώδικα δεοντολογίας του vouliwatch Cyprus